niet ingelogd

Hoogtepunten

2020
   Op 26 januari werd commandant Hub Maas opgenomen als schutbroeder van het Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. De jaarlijkse investituur vond plaats in de H. Medarduskerk te Wessem.

2019
   Voorzitter Jo Ortmans is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Wil Houben vanwege zijn vele verdiensten voor St. Hubertus en de gemeenschap Ubachsberg.
   Vanwege de sluiting van ons vertrouwde schutterslokaal heeft St. Hubertus intrek genomen in het MFC "De Auw Sjoeel".

2018
   Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van onze vereniging werden diverse festiviteiten georganiseerd waaronder een bondsschuttersfeest. Ter gelegenheid van dit bijzonder jubileum werd het jubileumboek '175 jaar St. Hubertus' uitgebracht en aan alle huishoudens van Ubachsberg, Colmont en Mingersborg aangeboden.

2017
   Op zondag 22 januari 2017 trad 1e luitenant Theo Janssen toe tot de Eedele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus. De jaarlijkse investituur van deze hoge onderscheiding in de schutterswereld vond plaats in de H. Sebastianuskerk in Schimmert.
   In Houthem werd John Van Kan Bondskampioen in de A-klasse.

2016
Op zondag 24 januari 2016 werd kolonel Hein Lardinois opgenomen als schutbroeder bij de Eedele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus. De jaarlijkse investituur van deze hoge onderscheiding in de schutterswereld vond plaats in de H. Laurentiuskerk in Spaubeek.

2015
   Wegens zijn jarenlange inzet voor onze vereniging is Wiel Vanhommerig benoemd tot Lid van Verdienste
   In Montfort weet St. Hubertus net als in 2008 en 2014, het Zuid Limburgs Schuttersfeest te winnen.
   Wim Hoenen is vanwege zijn vele verdiensten voor het schutterswezen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Wil Houben.

2014
   Onze vereniging wint voor de 2e maal het ZLF dat dit jaar door St. Joseph te Vijlen werd georganiseerd.
   In Margraten werd Frans Habets Bondskampioen in de A-klasse.

2013
Werd de Burgemeester Strous Cultuurprijs 2013 toegekend aan onze vereniging. Het gemeentebestuur van Voerendaal stimuleert en waardeert met deze prijs activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente.
Op het bondsfeest te Epen behaalde onze drumband o.l.v. instructeur Roger Oerlemans in de Eredivisie een 1e prijs met promotie.
Wegens zijn langdurig lidmaatschap werd Loek Ortmans benoemd tot Erelid van onze vereniging.

2012
Werd Wim Hoenen als nieuwe generaal van St. Hubertus genstalleerd. Wim werd daarmee de 5e generaal in de geschiedenis van onze schutterij.

2011
Wegens hun enorme staat van dienst en bijzonder inzet voor St. Hubertus werden Math Hoenen en Jo Ernes benoemd tot Erebestuurslid, Harrie Franssen en Jan Theunissen tot Erelid en Theo Waterreus tot Lid van Verdienste.

2008
  Op het bondsfeest te Vaals behaalde onze drumband o.l.v. instructeur Marcel Habets een 1e prijs met promotie naar de eredivisie. Klik hier voor de foto van onze kampioenen.
  Voor het eerst in de historie van St. Hubertus winnen we het Zuid Limburgs Schutterfeest in Sint Joost.

2007
Wegens zijn verdiensten en enorme inzet werd Ger Ernes benoemd tot Erelid van onze vereniging.
Schietmeester John van Kan behaalde na 468 schoten het Bondskampioenschap 2007 in de A klasse. Klik hier voor de foto van onze kampioen..
Udo Tummers werd bondskampioen in de B klasse met 67 schoten.
In 2007 bestond ons schutterslokaal 75 jaar. Klik hier voor de foto van ons schutterslokaal.
   Van 1932 - 1967 Voncken - Vliegen (d'r nonk Lei en de tant Zeef)
   Van 1967 - 1982 Caselli - Voncken (d'r Ad en 't Maria)
   Van 1982 - 2007 Maas - Caselli (d'r Hub en 't Jose)

2006
Wegens zijn verdiensten en enorme inzet werd Bernard Senden benoemd tot Erelid van onze vereniging.

2005
In oktober ontving Leo Ernes een koninklijke onderscheiding en tijdens de Hubertusviering werd Theo Vonken wegens zijn verdiensten en enorme inzet benoemd tot Erebestuurslid.

2004
Wegens zijn jarenlange inzet voor onze vereniging is Leo Lardinois koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2002
Door het groeiend aantal schutters binnen de vereniging (op 1ste bondsfeest in Eys liefst 5 zestallen) werd een 2de buks aangeschaft. Dit was mogelijk door de activiteiten van een werkgroep met als hoogtepunt een schuttersdag die bijzonder in de smaak viel.

2001
Onder leiding van instructeur Marcel Habets promoveerde de drumband naar de 1ste divisie.
In het begin van het jaar werd een compleet nieuw slaginstrumentarium aangeschaft hetgeen mede mogelijk was door schenkingen van Math Crombach, Robert Rouwet en Jeu en Finy Lardinois en de verkoop van het oude slagwerk.

2000
Samen met de Koninklijke Schutterij St. Sebastianus uit Voerendaal nam de schutterij deel aan de Taptoe Heerlen.
Tijdens festiviteiten rondom het bondsschuttersfeest werd onze nieuwe beschermheer dhr. J. Aelmans geinstalleerd. Hij schonk de drumband gelijk een trompet. Bovendien had de schutterij een uitverkocht huis met het toporkest de Schintaler.
Bernard Vonken werd benoemd tot Erebestuurslid.
Later in het jaar werd een nieuwe schietinstallatie geplaatst met een helderzicht kogelvanger. Dit was noodzakelijk a.g.v. de verscherpte milieuwetgeving.

1999
Om ook in de wintermaanden (binnen) te kunnen schieten werden 2 walter-luchtdrukgeweren geschonken: n door Hub Maas en Marjo Franssen en n door Ber Voncken en Jeu Lardinois.
Jeu Lardinois werd benoemd tot Erebestuurslid.

1997
Het jarenlange lidmaatschap bij de Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen werd opgezegd en de drumband ging terug naar de 2de divisie.
Deze opzegging hield in dat de drumband niet meer verplicht was om eens in de 5 jaar deel te nemen aan een bondsconcours.

1995
Na veel wikken en wegen door bestuur en leden werd een nieuwe dimensie aan de schutterij toegevoegd: onze schutterij bestaat vanaf nu niet meer louter uit mannen. Er werden 5 marketentsters genstalleerd.
Klik hier om een foto van de marketentsters te bekijken

Tevens werd in dit jaar de overgang gemaakt van klaroenen naar trompetten.

1993
Het 150-jarig bestaansfeest van de schutterij kreeg haar hoogtepunt door het onderscheiden van de vereniging bij Koninklijk Besluit met de Koninklijke Erepenning.
Klik hier om een foto van de erepenning te bekijken.
Klik hier om de oorkonde te bekijken.

Ber Voncken, Math Hoenen en Jo Ernes kregen een Koninklijke onderscheiding in de orde van Oranje Nassau in zilver.
Door het eregilde werd een nieuwe buks geschonken.
In het begin van dit jaar kreeg luitenant-kolonel en toenmalige vice-voorzitter Jeu Lardinois ook die bijzondere, hoge onderscheiding in de schutterswereld: ook hij trad toe tot de Eedele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus.

1992
Generaal Math Hoenen kreeg ook die bijzondere, hoge onderscheiding in de schutterswereld: ook hij trad toe tot de Eedele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus.

1988
De eremedaille van de Oud Limburgse Schuttersfederatie in GOUD werd verleend aan Ber Senden.

1987
De toenmalige voorzitter Jo Ernes kreeg een bijzondere, in de schutterswereld hoge, onderscheiding: hij trad toe tot de Eedele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus.
Tevens werd in dit jaar de hele vereniging in het nieuw gestoken.

1986
Onder leiding van instructeur Ton Alberts werd door de drumband op het bondsconcours in Melderslo
in de Eredivisie een 1ste prijs en tevens het hoogste aantal punten in hun sectie behaald.

1984
De schutterij werd versterkt met een bielemannengroep.

1983
Op het 1ste solistenconcours in Mechelen behaalde het kwartet Rob Lardinois (klaroen), Pedro Conjaerts (klaroen), Frans Habets (sousafoon) en Wim Hoenen (paradetrom), uitkomend in de Eredivisie, het hoogste aantal punten van het gehele concours.

1982
Het eregilde schonk de schutterij 2 prachtige sousafoons.

1980
St. Hubertus organiseerde voor de 2de keer het OLS. Het zestal Frans Habets, Ger Ernes, Herman Boosten, Leo Senden, Ber Voncken en Jo Ernes behaalde um deze keer in 1979 in Voerendaal. Ook dit OLS bleef niet droog.
Klik hier om een foto van het zestal te bekijken.

1977
Onder leiding van instructeur Ron Mous promoveerde de drumband naar de Eredivisie (bondsconcours in Noorbeek) en werd deelgenomen aan de Limburgse Kampioenschappen.

1972
De schutterij stond garant voor de organisatie van het OLS dat door het zestal Ger Ernes, Leo Senden, Frans Habets, Sjeng Ortmans, Jo Ernes en Huub Senden in 1971 van Kinrooi naar Ubachsberg werd gehaald. Door het zeer slechte weer moest het OLS voor de 1ste keer in de historie worden verschoven (van 2 juli naar 13 augustus!).
Klik hier om een foto van het modderige OLS-terrein.

1968
Het 125-jarig bestaan werd gevierd met nieuwe uniformen en een door het damescomit geschonken nieuw slagwerk. De drumband promoveerde naar de afdeling uitmuntendheid.

1967
De schutterij kreeg in de persoon van mevr. Wolfs-Peeters een beschermvrouwe (tot 1995).

1965
Op het drumbandconcours in Hulsberg behaalde de drumband onder leiding van instructeur Jacob Gorissen een 1ste prijs met lof der jury.

1961
De schutterij kreeg het predikaat Koninklijk Erkend.

1960
St. Hubertus organiseerde het Zuid Limburgs Federatiefeest, hetgeen grotendeels verregende.

1959
De drumband werd onder leiding van instructeur dhr. van Bentum Limburgs kampioen op een concours in Voerendaal.

1954
Er werden nieuwe uniformen aangeschaft die afkomstig waren van de Militaire Academie van Breda.
Tevens werd er een kogelvanger geplaatst en nam het aantal leden met 8 toe tot een ongekende sterkte van 30.

1923
Willem Vliegen werd voor het 3e achtereenvolgende jaar koning hetgeen betekende dat hij de eerste (en tot nu toe nog steeds de enige) keizer was van onze Koninklijke weerbaarheidsvereniging.

1883
Broederschap St. Hubertus organiseerde het 1ste bondsschuttersfeest in Ubachsberg.
Klik hier om het affiche voor dit feest te bekijken.