niet ingelogd

Eregilde

Op 9 maart 1980 nemen mevrouw G. Wolfs-Peeters uit Voerendaal, op dat moment beschermvrouwe van de schutterij St. Hubertus Ubachsberg, en wijlen haar echtgenoot ir. R. Wolfs, dan lid van de stuurgroep Oud Limburgs Schuttersfeest 1980 en voorzitter van het ontvangstcomite OLS 1980, het initiatief voor het oprichten van een aan de schutterij verbonden Eregilde. Het moet een bijzonder geschenk aan de schutterij St. Hubertus worden, die voor de tweede maal het OLS heeft gewonnen. Het echtpaar Wolfs nodigt familie, vrienden en relaties uit om lid te worden van het Eregilde.

De doelstellingen van het Eregilde zijn sympathie en belangstelling voor de activiteiten van de schutterij tonen en door middel van een jaarlijkse donatie de schutterij bij bijzondere gelegenheden geldelijk ondersteunen bij de aanschaf van kleding, materiaal of instrumenten. Voor 28 maart reageren velen en op bladzijden 67 en 68 van de Feestgids ter gelegenheid van het OLS op 6 juli 1980 staan de zesenzestig namen van de eerste leden van het Eregilde.

Op 13 april 1980 bedankt het echtpaar Wolfs degenen die zich als lid hebben opgegeven en nodigen hen uit om op hemelvaartsdag 15 mei 1980 voor de eerste keer in de geschiedenis van de schutterij St. Hubertus deel te nemen aan het koningsvogelschieten. De eerste koning wordt Eugene Laudy. Verheugd over de eer ontwerpt hij voor het Eregilde het beeldmerk van enveloppen en briefpapier.

In dezelfde brief nodigt het echtpaar Wolfs de leden van het Eregilde uit voor het OLS van 6 juli 1980, waar zij, kenbaar aan bijzondere kokardes, plaats zullen mogen nemen op de zittribune om vandaar het schuttersdefile te kunnen gadeslaan. Kokardes, programmaboekje en parkeerkaart zullen t.z.t. worden toegezonden. Een bijzondere eer voor het Eregilde!

Op 1 mei 1981 nodigt het bestuur van het Eregilde het echtpaar Wolfs en erekoning Laudy de leden uit voor het koningsvogelschieten op 28 mei, hemelvaartsdag, dat zoals toen gebruikelijk op het schietterrein aan de Daelsweg werd gehouden. Voor de tweede maal strijdt het Eregilde voor het koningschap, maar koning Laudy moet dat overdragen aan een andere koning. Wel blijft de heer Laudy lid van het bestuur van het Eregilde, waar elke koning(in) voor de duur van het koningschap ook lid van is.

Het koningsvogelschieten ontwikkelt zich tot een jaarlijks zeer gezellig en spannend evenement en ook op andere momenten zijn er leuke contacten mogelijk met de schutterij zoals o.a. bij een bondsfeest, het aanbieden van nieuwe kepies en kolbakken, het vieren van jubilea en bij vele andere activiteiten. Bij diverse gelegenheden heeft het Eregilde geldelijke steun kunnen verlenen o.a. bij de aanschaf van buksen en de kogelvangers.

In 1982 treedt burgemeester Strous van Voerendaal toe tot het bestuur van het Eregilde en in 1986 ontwerpt Eugene Laudy een zeer fraaie zilveren vogel. Sinds 1987 vormt deze vogel de kern van al het koningszilver van het Eregilde. Jaarlijks werd het aantal zilveren koningsplaquettes uitgebreid, met uitzondering van het jaar 1993: zware regenval verhinderde in dat jaar het koningsvogelschieten. De erekoning van het jaar 2001, de heer Robert Rouwet, schonk het Eregilde een wisselbeker en na dat jaar mag de koning of koningin minimaal een jaar thuis genieten van deze eer. Ook een kleine herinneringsmedaille blijft nu een tastbaar bewijs voor een lid van het Eregilde dat hij of zij het koningschap eens heeft veroverd.

De samenstelling van het bestuur van het Eregilde veranderde. Mevrouw Wolfs trad in 1994 terug als bestuurslid en in hetzelfde jaar ontviel door zijn overlijden de heer Laudy aan het bestuur. De huidige samenstelling is:

   Burgemeester W. Houben (voorzitter)
   Frank Guldemond, secretaris
   Paul Gulikers, penningmeester
   Ruud Braun

Het Eregilde blijft de verrichtingen van schutterij St. Hubertus met aandacht volgen en neemt met genoegen waar dat zij zich blijft ontwikkelen en een periode van bloei doormaakt. De samenstelling van het Eregilde veranderde in de loop der jaren: oude leden verdwenen, nieuwe meldden zich aan. Meer leden voor het Eregilde zijn altijd welkom en wie belangstelling heeft voor het prachtige stuk folklore dat de schutterij biedt, wordt uitgenodigd toe te treden tot het Eregilde. Voor een donatie aan het Eregilde van minimaal 25 euro per jaar is het lidmaatschap een feit. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de secretaris; frank.guldemond@gmail.com.