niet ingelogd

Excercitiepeloton van schutterij St. Hubertus Ubachsberg

Direct na de WO II zijn onder leiding van Leo Vonken (vader van Ber) diverse pogingen ondernomen om een exercitieploeg op te richten. Op de huiswei van Leo en onder diens leiding gingen een tiental leden, met als jongste lid Math Hoenen, de eerste pogingen wagen. Dat verliep niet altijd gedisciplineerd

Anekdote: Zo kwam boer Meulenberg eens een keer met een koe naar de stier. Het oefenende exercitiepeloton had toen meer oog voor wat er zich in de wei afspeelde waardoor één van de leden, Harrie Kerkhofs, bij het commando "liggen" met het gezicht in de brandnetels viel.

Men heeft het exerceren dus letterlijk met vallen en opstaan geleerd.

In 1958 is men serieus begonnen met exerceren. In de Zuid-Limburgse Schuttersbond kon men als vereniging alleen in de A-klasse uitkomen als men een exercitiepeloton had dat deelnam aan de exercitiewedstrijden. En omdat onze mannen zich in de hoogste klasse wilden meten met andere verenigingen, ging men onder leiding van Piet Arets en later Wiel Gorissen oefenen.

Anekdote: In 1959 tijdens het schuttersfeest te Houthem, men had zich niet voor exercitiedeelname ingeschreven, vroeg W. Gorissen aan de jury of ze toch eens wilden kijken hoe de mannen van Ubachsberg het ervan af brachten. Tijdens het vertonen van hun kunnen verzamelden zich letterlijk donkere wolken boven het terrein. Twee onweersbuien kwamen tezamen, het werd zo donker dat Joep Lahaije tegen de terreinafzetting aan liep; deze was gewoon niet meer te zien.

Ons exercitiepeloton voert de exercitie uit volgens het reglement uit 1914 der infanterie en wordt daarom de oude exercitie genoemd. Voor het beoefenen van de oude exercitie heeft men goed geoefende manschappen nodig die alle commando's van de commandant goed kunnen uitvoeren. De beste twee mannen, ook wel guides genoemd, vormen een van de belangrijkste steunpunten van de groep; zij worden dan ook persoonlijk beoordeeld door de jury. Enkele oefeningen die wij steeds uitvoeren zijn: het richten - de schuine mars - looppas - achterwaartse pas - knielen - liggen - opmarcheren - veranderen van de pas - defileren - afmarcheren, en alle oefeningen in verschillende uitvoeringen.


Ons exercitiepeloton na het commando 'knielen'op het Bernardusplein met commandant Hub Senden

Tijdens deze uitvoeringen wordt de commandant ook beoordeeld op zijn houding en optreden. De commando's moeten goed en helder zijn en juist worden gegeven. De commandant moet de gehele groep goed kunnen overzien bij het geven van zijn commando's. Het exercitiereglement onderscheidt twee soorten commando's: een waarschuwingscommando gevolgd door een uitvoeringscommando. De laatste lettergreep van een waarschuwingscommando wordt enigszins aangehouden uitgesproken.


Ons exercitiepeloton op het Bernardusplein met commandant Hub Senden

Het exercitiepeloton van schutterij St. Hubertus heeft in de loop der jaren de volgende commandanten gehad:
van 1958 tot 1966: Jan Bemelmans, die men typeert als soepel en gemakkelijk. Helaas is hij als gevolg van een ongeval in de mijn moeten stoppen.
van 1966 tot 1974: Hub Senden, een goeie maar te felle commandant. Hij had privé les gehad van de heer Hanssen (die in 1959 de Hanssen-exercitie in de Z.L.S.B. had geïntroduceerd). Hij kende het exercitieboekje van buiten en ging vaak met de jury in discussie.

Anekdote: Met commandant Hub Senden werd meestal op de voetbalweide geoefend. Was één van de leden door zijn werk niet stipt op tijd aanwezig, dan ging hij met de mededeling "heren, volgende week 19:00 uur ben ik weer aanwezig" linea recta naar huis. Uiteindelijk ontstonden hierdoor natuurlijk wrijvingen en was er geen goede sfeer meer.

van 1974 tot 1999: Bernard Vonken, een streng, maar rechtvaardig commandant. Hij is 25 jaar commandant geweest en heeft jarenlang met een vaste ploeg geëxerceerd.
van 1999 tot 2003: Sjef Odekerken, een zachtaardig commandant die moeite had met de mentaliteit die er heerste.
van 2003 tot heden: Hub Maas, een commandant van deze tijd, serieus bezig en af en toe in voor een grap. Hij maakt zichzelf ondergeschikt aan de groep/vereniging.

Tot op de dag van vandaag heeft onze schutterij een exercitiepeloton; in het begin bestond het peloton uit maar 6 personen (2 guides en één rot van 4 soldaten), naderhand uit liefst 14 personen en de laatste jaren uit 10 personen (2 guides en 2 rotten van 4).

Anekdote: Jeu Lardinois ging een keer na het commando "met vieren links uit de flank' liggen en blééf liggen. Door de harde muziek uit de luidsprekers had hij het volgende commando niet gehoord, wat tot hilariteit en natuurlijk tot ergernis leidde.

In het begin werd de exercitie uitgevoerd in uniform (van de militaire academie). Bij regenachtig weer werden commando's als "knielen" en "liggen" dan niet door de juryleden opgedragen. Bij de komst van de nieuwe uniformen (in 1968) zijn voor het exerceren blauwe overalls aangeschaft. Dit om de uniformen te sparen. De overalls werden eerst door de leden zelf gewassen. Nadat dit nogal wat kleurverschil tot gevolg had werd besloten de overalls in een koffer te verzamelen en door één persoon te laten wassen. Tot op de dag van vandaag zorgt de vrouw van de commandant voor het wassen en strijken ervan.


Ons exercitiepeloton na het commando 'liggen' op het OLS te Stramproy in 2006

Anekdote: Een markant figuur in het exercitiepeloton van St. Hubertus is toch wel Johan Maassen geweest. Hij deed van alles om aandacht te trekken. Wie herinnert zich niet die keer dat te laat "halt" werd gecommandeerd en hij onder het prikkeldraad kroop en verder ging.

Bij het opleiden van nieuwe exercitieleden kan het enkele jaren duren voordat er een goed en zelfverzekerd lid verkregen is. Men moet het systeem heel goed begrijpen alvorens men kan uittreden met het exercitiepeloton. Vroeger werd er op een vaste tijd elke zaterdag geoefend door een compleet exercitiepeloton; eerst in weilanden kort bij het café, naderhand in Gen Hunsch op het voetbalveld.

Het zal nu, in deze moderne tijd, moeilijk worden een goed, gedisciplinaird exercitiepeloton op de been te houden. Ondanks onze grote schutterij kost het (soms) moeite een exercitiepeloton bij elkaar te krijgen en op gezette tijden te oefenen. Want om goede resultaten te blijven behalen, zal geoefend moeten worden. Men moet er toch enkele uurtjes tijd aan besteden, vrij voor willen maken, en sommige mensen hebben al zo weinig tijd. Maar zolang St. Hubertus hun mannen weet te motiveren zal er een goed exercitiepeloton zijn die hun kunnen op de diverse schuttersfeesten tonen en meedingen naar een prijsje.

Bij het evalueren van de puntenlijsten en de opmerkingen van de jury, is het altijd leuk om de reacties van iedereen te horen. Alles wordt doorgesproken en de meningen kunnen nog al eens verschillen. De commandant wordt apart beoordeeld. Als grap wordt wel eens gezegd: om als commandant een 1e prijs te behalen wil het wel eens helpen de jury een drankje aan te bieden …… Echter om individuele prijzen te behalen, daar is het onze huidige commandant niet om te doen. Hij vindt het fijn als de groep presteert.

Hoe iedereen het ook bekijkt, het is en blijft een hobby van een deel van onze leden die er vanaf maart tot het laatste schuttersfeest in augustus mee bezig zijn. Het is een traditie die wij als schutters moeten proberen in ere te houden. De vele toeschouwers op de schuttersfeesten vinden het een prachtig schouwspel. En zo moet het ook blijven!


Ons exercitiepeloton met commandant Hub Maas op het OLS te Stramproy in 2006

Dit stuk is in beginsel opgezet door de huidige commandant Hub Maas en naderhand aangevuld na overleg met Math Hoenen, Jeu Lardinois, Ber Vonken en Jo Ernes.