niet ingelogd

2015

Zoontje voor Bianca en Marco Rinkens30-12-2015 23:00

Geboren op 11 december

JAIMY


zoon van Bianca en Marco Rinkens-Hutschemaekers

Een droom, een diep verlangen,
deze droom werd met zijn geboorte,
door werkelijkheid vervangen.

Bianca en Marco, namens de hele Ubachsbergse schuttersfamilie
wensen wij jullie van harte proficiat!Verenigingskwajongconcours29-12-2015 23:00

Afgelopen maandag organiseerde de fanfare voor de 30-ste keer het verenigingskwajongsconcours in fanfarezaal 'De Auw Sjoeel'. Vorige keer wisten de kaarters van onze schutterij geen prijs in de wacht te slepen. Hoe anders was het dit jaar.
De verenigingsprijs alsmede alle 'koppel'-prijzen werden een prooi voor onze kaarters.

Vereniging
1. schutterij St. Hubertus
2. gemengd zangkoor St. Bernardus
3. voetbalclub RKSVB

Koppel
1. Leo Ernes - Pedro Conjaerts
2. Hubert Senden - Theo Janssen
3. Jo Ernes - M. Vrancken

Vermeldenswaardig is verder dat 7 koppels namens de schutterij meededen en dat 1 koppel (Hubert Senden - Theo Janssen) werd 'uitgeleend' aan het zangkoor. De overige koppels waren:
Mark Zinzen - Perry Vilters
Hub Loozen - John van Kan
Roger Ernes - Nathalie Vilters
Joyce Senden - I. Bisschops


HEIN LARDINOIS schutbroeder Orde van de Rode Leeuw van Limburg22-12-2015 23:00

Het is ons een groot genoegen mede te delen dat het Kapittel van de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus, in vergadering bijeen op woensdag 25 november 2015, te St. Odilienberg heeft besloten ons lid

HEIN LARDINOIS


voor zijn vele verdiensten voor St. Hubertus en het schutterswezen in zijn algemeenheid, op te nemen als Schutbroeder, binnen de Orde.

De investituur zal plaatsvinden op zondag 24 januari 2016, om 16.00 uur, in de parochiekerk van de H. Laurentius te Spaubeek.


Sinterklaas bij de Kidsclub03-12-2015 23:00Hubertusviering06-11-2015 23:00Receptie Jubilarissen12-10-2015 18:00

Alle foto's van deze avond zijn te vinden op de fotopagina van Lieske Leunissen.
Deel 1
Deel 2


Alle foto's van deze avond zijn te vinden op de fotopagina van Lieske Leunissen.
Deel 1
Deel 2


Koninklijke onderscheiding12-10-2015 17:00

Generaal Wim Hoenen lid in de Orde van Oranje-NassauOnze generaal Wim Hoenen is tijdens de viering van zijn 50 jarig jubileum benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Wil Houben vanwege zijn vele verdiensten voor het schutterswezen.


Jubilarissen bij St. Hubertus Ubachsberg09-10-2015 22:00

De 9 jubilarissen van St. Hubertus


  Math Hoenen 70 jaar lidMath werd lid van de schutterij op 5 mei 1945 en was een van de pioniers die na de oorlogsjaren de schutterij van Ubachsberg weer nieuw leven in bliezen. Math startte zijn indrukwekkende schuttersloopbaan als tamboer, werd in 1955 tamboer-majoor en in 1960 grenadier. Ook was hij lid van het exercitiepeloton. In 1965 werd Math benoemd tot generaal van de schutterij. Een functie die hij 47 jaar vervulde, tot hij deze op 12 mei 2012 overdroeg aan zijn zoon Wim. Ook bestuurlijk was Math actief. Hij was secretaris van 1952 tot 1963. Lid van de stuurgroep die het ZLF in 1960 organiseerde en lid van de stuurgroepen die het OLS in 1972 en 1980 organiseerden. In 2011 werd Math benoemd tot erebestuurslid.
  Hein Lardinois 60 jaar lidIn januari 1956 trad Hein toe tot het muziekkorps, waar hij 50 jaar spelend lid bleef, eerst als klaroenblazer en later bespeelde hij de basklaroen. In 1987 was Hein koning en in 2004 werd hij benoemd tot officier. Inmiddels heeft hij de rang van kolonel.
  Wim Hoenen 50 jaar lidWim startte zijn schuttersloopbaan in 1965 als tamboer in het muziekkorps. In 1992 trad hij toe tot de officierengroep en in 2012 werd hij benoemd tot generaal. Wim heeft binnen de schutterswereld meerdere functies vervuld. Zo was hij o.a. secretaris van de RK Zuid Limburgse Schuttersbond, bestuurslid van de Zuid Limburgse Schuttersfederatie en secretaris van de jurycommissie van het OLS. Sinds 2012 is Wim bestuurslid en vicevoorzitter van St. Hubertus.
  Theo Janssen 50 jaar lidVanaf zijn toetreding tot het de schutterij, op 10 september 1965, tot heden maakt Theo deel uit van het muziekkorps vele jaren als tamboer en nu als bekkenist. Hij was 22 jaar bestuurslid en werd in 2012 benoemd tot 1e Luitenant. Theo was koning in 1993.
  Pedro Conjaerts 40 jaar lidPedro is vanaf het begin van zijn lidmaatschap, op 24 augustus 1975, trompettist. Hij beheert sinds vele jaren het instrumentarium. Pedro was betrokken bij het opzetten van de website van St. Hubertus en is ook altijd heel actief in diverse werkgroepen die uiteenlopende activiteiten zoals bondsschuttersfeesten en schuttersdagen organiseren.
  Hub Maas 40 jaar lidBegon zijn schuttersloopbaan als grenadier. Van 1990 tot 2000 was Hub vaandeldrager en momenteel vervult hij de functie van commandant. Tevens is hij commandant van het exercitiepeloton. Hub is lid van de schietploeg en maakte vele jaren deel uit van het A-zestal. Koning was hij in de jaren 1981 en 2010. Hub en Jose Maas-Caselli runnen het verenigingslokaal van St Hubertus waar de schutterij al vanaf 1932 haar thuishonk heeft.
  Lei Crombach 25 jaar lidGrenadier, een functie die Lei vanaf zijn toetreding, in januari 1990, tot heden ten dage bekleed.
  Roger Ernes 25 jaar lidTrompettist in het trompetterkorps. Hij is tevens lid van de schietploeg, waar hij meerdere jaren deel uitmaakte van het A-zestal. In 2007, 2012 en 2014 was Roger koning van St. Hubertus.
  Marc Vanhommerig 25 jaar lidVanaf begin lidmaatschap is Marc lid van het trompetterkorps waar hij thans bas-trompettist is. Daarnaast is hij al vele jaren lid van het exercitiepeloton.
Vanwege hun vele jaren lidmaatschap, enorme staat van dienst, inzet voor hun vereniging en schuttersvriendschap worden de jubilarissen eerst intern gehuldigd. Het bestuur van de R.K. Zuid Limburgse Schutters Bond zal ze vervolgens de bijbehorende OLS onderscheidingen uitreiken.

Vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur wordt de jubilarissen in schutterslokaal Maas-Caselli een receptie aangeboden. Aansluitend is er een feestavond met muziek.Bielemannentreffen 201518-09-2015 22:00

Afgelopen weekend hebben onze bielemannen Kenny, Donny en Michel deelgenomen aan het bielemannentreffen 2015 georganiseerd door Schutterij Eendracht Papenhoven-Grevenbicht.

Aangemoedigd en gesteund door hun trouwe supporters hebben ze zich flink ingespannen bij de verschillende spellen welke op kracht, behendigheid en soms ook een beetje geluk gebaseerd waren. Onze krachtpatsers behaalden een verdienstelijke 3e plaats en sloten na een gezamenlijke maaltijd de avond af met een welverdiend potje bier!
KONINGSVOGELSCHIETEN 201513-09-2015 22:00

We mogen terug kijken op een zeer geslaagd koningsvogelschieten dat op 13 september jl. plaatsvond. Na de openingswoorden van onze voorzitter Jo Ortmans, burgemeester Wil Houben en pastoor Pisters werd het koningspaar 2015 Jo en Pauline Aelmans gedeinstalleerd. Daarna werd gestart met de diverse wedstrijden om de koningstitels 2016. Het eerst waren de leden van het Eregilde aan de beurt. Bij het 77 schot viel de vogel en werd de heer Hub Vankan koning van het Eregilde.

Voor het eerst werd ook door de jeugd geschoten. Onder deskundige begeleiding konden jongeren van 10 t/m 16 jaar op een vogel van piepschuim schieten. Gelet op de interesse en animo van de jeugd was dit zeker een succes. Het was Roel Lipsch die uiteindelijk het kopje van de vogel afschoot en daarmee de 1e jeugdkoning van St. Hubertus werd.

Als gastvereniging was buurtvereniging De Hunsch met aanwezig. Vol enthousiasme nam een grote groep buurtbewoners, na een gedegen uitleg, deel aan het schieten. Een hele nieuwe ervaring voor de meesten. De heer Jan Willem Lipsch schoot bij het 59 schot het juiste bolke weg, waardoor de koningsplaat viel en hij de schutterskoning van De Hunsch werd. De buurtbewoners hebben een traditie van de schutterij overgenomen want inmiddels staat er een heuse koningsden voor huize Lipsch.

Daarna begon de altijd spannende wedstrijd om het koningschap van St. Hubertus. Zoals ieder jaar gingen meerdere heren met elkaar de strijd aan om deze eretitel. Ook dit jaar waren daaronder weer enkele oud-koningen. In de finale was echter Cas Ortmans al zijn medeschutters te slim af. Cas die voor de 10e keer aan de wedstrijd om het koningschap deel nam schoot de vogel naar beneden en werd daarmee de 117e koning van St. Hubertus. Cas zal samen met zijn vriendin Lieke Sprokel het koningspaar 2016 vormen. Een koningspaar met schutterspassie, die Cas normaal in zijn functie als bieleman en Lieke als marketentster uitdraagt.

Nadat het nieuwe koningspaar de vele felicitaties in ontvangst had genomen werd de wedstrijd om de titel Burgerkoning gestart. Ook hieraan namen een groot aantal dames en heren deel. Uiteindelijk werd Kevin Keulers, bieleman van zustervereniging St. Sebastianus Voerendaal, na het 64e schot Burgerkoning.

Als een rode draad door de dag was er voor dames en heren een wedstrijd met zware buks, darts, airsoft en handboog. Bij de dames behaalde Joyce Senden de meeste punten en bij de heren was de hoogste eer voor Ruud Conjaerts.

De winnaars van de kleurwedstrijd voor de leerlingen van basisschool Berg Op waren Ties Leunissen en Kyan Kerckhoffs. Ze ontvingen beiden een leuke prijs voor hun mooie tekeningen.

Aan het eind van de dag werden alle koningen gehuldigd en geinstalleerd waarna ze door de hele schutterij in vol ornaat naar huis werden gebracht.

We kijken met veel genoegen terug op een zeer gezellig koningsvogelschieten.
CAS ORTMANS KONING 201612-09-2015 22:00

Schutterij St. Hubertus Ubachsberg feliciteert het nieuwe koningspaar:

CAS ORTMANS EN LIEKE SPROKEL
Verenigings BBQ11-09-2015 22:00

Een druk en succesvol seizoen waarin alle leden zich hebben ingezet voor St. Hubertus loopt ten einde. Zowel tijdens de schuttersfeesten als ook daarnaast bij de vele werkzaamheden op divers gebied was de saamhorigheid de basis voor de prachtige resultaten.

De verenigings-BBQ en de gezellige avond daar omheen onderstreepte die saamhorigheid. Door generaal Wim Hoenen werden symbolische sterren uitgedeeld. Waarbij duidelijk bleek dat samen de schouders eronder te zetten, ervoor te gaan en plezier te hebben de basis en kracht van St. Hubertus is.

Mogen alle verzonden wensen in vervulling gaan!
John Van Kan en Michel Raven - Persoonlijk Kampioen 201510-09-2015 22:00

Aan het begin van een druk St. Hubertus weekend stond de wedstrijd om het persoonlijk kampioenschap gepland. Zoals ieder jaar sloot de schietploeg het seizoen af met een onderlinge wedstrijd. Ook dit jaar werden er meerdere ronden geschoten op bolkes van 1,5 en 1 cm.

Door naar de finale gingen de A-schutters Joep Conjaerts en John Van Kan en de B-schutters Dennie Leunissen, Michel Raven en Roger Ernes. De winnaars van deze reeks van precisie schoten waren John Van Kan en Michel Raven.

Michel en John, van harte gefeliciteerd!!
Geboorte Fayen Ernes02-09-2015 22:00


Op 21 augustus werden Roger en Angela Ernes de gelukkige ouders van dochtertje

FAYENRoger en Angela van harte gefeliciteerd en heel veel geluk met jullie kleine meid.
Ook Leo en Mariet proficiat met jullie kleindochter!
Prijzenoverzicht bondsfeest Mechelen29-08-2015 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste Defile3e104,9
Mooiste Geheel1e55,4
Mooiste KoninginPauline Aelmans3e nl109,9
Beste VaandrigGiel Ortmans4e101,8
Beste Bielemangroep1e164,45
Beste BielemanMichel Raven1e164,6
Beste BielemanKenny Laeven2e164,3
Modelste GeneraalWim Hoenen1e145,4
Drumband 1e divisie1e1e84,05
Beste TamboermajoorWilko Vankan1e1696
Beste tamboer jeugddivCas Volf2e78,9
Beste klaroenblazer 4e divRuud Conjaerts1e+prom1e85,2
Beste rechter guideJohn Van Kan2e17,8
A-zestal1e
B2-zestal1e
Overlijden Theo Waterreus24-08-2015 22:00

Met grote verslagenheid hebben wij op 25 augustus vernomen dat in de leeftijd bijna 75 jaar is overleden ons lid van verdienste en 2e luitenant bd

Theo Waterreus


Drager van de zilveren O.L.S. medaille


Theo werd op 29 januari 1989 lid van St. Hubertus in de functie van grenadier en in 1995 werd hij benoemd tot 2e luitenant. Hij was lid van de schietploeg, bestuurslid en 2e secretaris van 1991 tot 2004. Samen met zijn vrouw Tinie vormde hij het trotse koningspaar in 1990 en 2003.
Vanwege zijn gezondheid heeft Theo in 2010 zijn actieve schuttersloopbaan moeten beeindigen.

Wij bedanken Theo voor al hetgeen hij gedurende zijn 26 jarig lidmaatschap voor onze schutterij heeft betekend.

Wij wensen Tinie, de kinderen en kleinkinderen heel veel strekte bij het verwerken van dit verlies.


Koningsvogelschieten 201523-08-2015 22:00ZLF 2015 te Montfort18-07-2015 22:00

St. Hubertus Ubachsberg dagwinnaar van het ZLF 2015 te Montfort


Behaalde prijzen:
onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste DefileEre185
Beste Houding optochtEre193
Mooiste GeheelEre189
Mooiste Uniform2e185
Hoogste aantal punten defile+houding opt+schieten1e300
Beste BordjesdragerRoos Oerlemans2e186
Mooiste KoninginPauline Aelmans3e188
Mooiste Koningspaar in jacquetJo en Pauline Aelmans2e188
Beste Marketentstergroep4e184
Beste VaandrigLeo Vonken1e179
Modelste GeneraalWim Hoenen2e188
Beste HospitaalsoldaatUdo Tummers1e179
Drumband 1e divisie1e2e85,62
Beste TamboermajoorWilko Vankan2e88
Beste klaroenblazer 4e divRuud Conjaerts1e1e85
Beste tamboer jeugddivisieCas Volf1e
A-zestal1eOLS 2015 te Maasniel04-07-2015 22:00

Behaalde prijzen:
onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste Defilé1e357
Beste Houding optocht1e367
Mooiste Geheel1e560
Beste BordjesdragerRoos Oerlemans4e543
Beste Marketentstergroep2e546
Beste VaandrigLeo Vonken1e352
Mooiste koninginPauline Aelmans5e554
Mooiste koningspaar in jacquetJo en Pauline Aelmans3e555
Modelste GeneraalWim Hoenen1e570
Beste HospitaalsoldaatUdo Tummers1e365
Beste klaroenblazer 4e divRuud Conjaerts1e1e84,6
Prijzenoverzicht bondsfeest Voerendaal27-06-2015 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste PresentatieEre70
Beste Defilé2e104,4
Mooiste Geheel1e55,1
HAP A-Klasse1e281,7
Mooiste Uniformen1e72,7
Beste BordjesdragerRoos Oerlemans1e36,1
Beste Commandant optochtHub Maas1e93,2
Mooiste KoninginPauline Aelmans4e110,4
Beste VaandrigLeo Vonken2e108,8
Beste Bielemannengroep1e162,45
Beste BielemanMichel Raven1e163
Beste BielemanKenny Laeven2e161,9
Modelste GeneraalWim Hoenen1e131,5
Drumband 1e divisie1e1e88,85
Beste TamboermajoorWilko Vankan1e175,3
Beste tamboer jeugddivCas Volf1e4e82,5
Beste klaroenblazer 4e divRuud Conjaerts1e1e83,3
Exercitie2e159,7
Beste rechter guideJohn Van Kan1e17,5
B1-zestal3e
B2-zestal5e
Taptoe Voerendaal 201524-06-2015 22:00

Op vrijdag 26 juni namen de dames en heren van ons trompetterkorps deel aan de Taptoe Voerendaal die gehouden werd op het Kerkplein.

Ze verzorgden een zeer goede show. Na afloop waren er heel veel complimeten met name ook voor de mooie uitvoering van de Bolero Militaire.

Tijdens de finale werd tesamen met muziekkorps Schutterij Klimmen, Muziekkorps schutterij Meijel en Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heerlen de Royal Lion gespeeld. De overige deelnemers aan deze Taptoe 2015 waren Trommler- und Pfeiferkorps EV Hillensberg, Drumfanfare Parcifal en Samba Band Diversao.

Het in grote getale aanwezige publiek heeft genoten van een prachtige muzikale avond.SIEP HABETS GEBOREN02-06-2015 22:00


Na negen maanden binnenpret is op 26 mei 2015 SIEP HABETS met beide voetjes op de wereld gezet.

Zoon van Iska en Guusje Habets-Hendriks.

Iska en Guusje, van harte proficiat met de geboorte van SIEP en heel veel geluk samen!
Ook opa Frans en oma Alice van harte gefeliciteerd namens de hele St. Hubertusfamilie!


Uitslagen bondsfeest Vaals16-05-2015 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste BordjesdragerRoos Oerlemans2e36,4
Beste Commandant optochtHub Maas3e89
Mooiste KoninginPauline Aelmans1e110,4
Beste VaandrigLeo Vonken2e106
Beste BielemanMichel Raven1e160,4
Modelste GeneraalWim Hoenen1e147,8
Drumband 1e divisie1e1e84,65
Beste TamboemajoorWilko Vankan3e169
Beste tamboer jeugddivCas Volf1e3e82,6
Beste klaroenblazer 4e divRuud Conjaerts1e+ prom1e87,1
Exercitie1e141
Beste rechter guideJohn Van Kan1e16,5
A-zestal3e
B1-zestal1e
B2-zestal4e

Aelmans Adviesgroep hoofdsponsor OLS 201513-05-2015 22:00

“Het 25-jarig bestaan van de Aelmans Adviesgroep is een prima reden om ons als hoofdsponsor te verbinden aan het OLS 2015 in Maasniel”. Jo Aelmans: “Als koning en beschermheer van schutterij Sint Hubertus uit Ubachsberg ben ik natuurlijk al bijzonder begaan met de schutterswereld. Met het hoofdsponsorschap van het OLS onderstrepen we bovendien onze maatschappelijke betrokkenheid. Het OLS is immers het grootste jaarlijkse culturele evenement in Nederlands en Belgisch Limburg”.

De Aelmans Adviesgroep heeft zich in 25 jaar ontwikkeld van eenmanszaak, naar een bedrijf met ruim 60 medewerkers verdeeld over 5 kantoren in Zuidoost Nederland. Het werkgebied is in 25 jaar uitgebreid over geheel Limburg, Zuidoost Brabant en een deel van Gelderland. Met vestigingen in Ubachsberg, Margraten, Baexem, Asten en Nijmegen, ligt het schuttersterrein in Maasniel dit jaar bijzonder centraal in ons werkgebied. Dat betekent dat veel relaties eenvoudig kennis kunnen nemen van de activiteiten rond het Oud Limburgs Schuttersfeest. Een mooi podium midden in ons werkgebied derhalve om onze naam als hoofdsponsor aan te verbinden. Bovendien een mooi event om als hoofdsponsor een extra impuls te geven.
“Het sponsor OLS op zaterdag 27 juni is voor ons een unieke kans om glans te geven aan ons jubileumfeest. We treden die dag in de sportieve arena met een groot aantal zakelijke relaties. Het zou een mooie bekroning van ons jubileum zijn als één van de zestallen, geformeerd vanuit onze medewerkers, met de hoogste eer gaat strijken. Maar nog belangrijker vind ik dat het een leuke en gezellige dag wordt, waar iedereen nog vele jaren met veel plezier op terug kan kijken”, stelt de jubilaris persoonlijk.
Groot Voerendaal Toernooi02-05-2015 22:00

Regen, regen, regen en bij de laatste zes schoten van de dag kwam heel even de zon door. Dit was het weerbericht van het Groot Voerendaal Toernooi 2015. Desondanks werd door de schutters van Klimmen, Voerendaal en Ubachsberg de hele middag geschoten. Alle A-, B1-, B2-zestallen en de Eregildes van Voerendaal en Ubachsberg schoten ieder 4 ronden.

De schutters van Voerendaal en Ubachsberg eindigden met ieder 13 missers op een gedeelde 2e plaats. St. Sebastianus Klimmen won deze "gemeente" strijd met maar 8 missers en nam de wisselbeker mee naar huis.

Het Eregilde van Ubachsberg " versloeg" de concurrenten uit Voerendaal met 13 tegen 24 missers. De wisselbeker gewonnen in 2014 bleek trouwens nog in Ubachsberg te staan. Een voorgevoel of gewoon vergeten mee te nemen... ??? Geen probleem voor de organisatie, er werd een reservetroffee overhandigd aan lid van het Eregilde, Mia Vankan-Lardinois.
Koningsden planten01-05-2015 22:00

Met het koningsdenplanten start voor onze vereniging eigenlijk het nieuwe seizoen. Zo ook afgelopen zaterdag 2 mei.

De feestelijke bijeenkomst begon met het maken van een groepsfoto van de hele schutterij. Omdat al de nodige voorbereidingen waren getroffen verliep het opstellen vrij soepel. De geweerdragers, trompettisten, tamboers en marketentsters mochten op de verhogingen gaan staan. De vaandeldrager, tamboer-majoor, officieren, bielemannen en ereleden vormden de voorste rijen met in het midden de Eregilde-koningin Esther Lumiers en het koningspaar Jo en Pauline Aelmans.

Na de fotosessie sloten de kinderen van de Kidsclub achter de vereniging aan en werd naar het huis van de koning in de feestelijk versierde Minnegardsweg gemarcheerd. Het begint haast een traditie te worden, want ook nu lag er vlak voor het huis van de koning een opstakel op de weg. De flinke boomstam werd echter door de bielemannen met een paar ferme slagen en onder applaus van de vele toeschouwers doormidden gehakt en aan de kant geruimd, waarna de vereniging voor het koningspaar kon defileren.

Na de presentatie sprak voorzitter Jo Ortmans enkele woorden tot het koningspaar en heette hij de nieuwe leden, voor wie dit het 1e officiële optreden was, nogmaals welkom binnen de Ubachsbergse schuttersfamilie.

De koningsden werd snel en goed verankerd geplaatst waarna het koningspaar de manschappen inspecteerde.

De leden van de Kidsclub stonden al te popelen om het koningspaar de zelfgemaakte cadeaus te overhandigen. Een enkeling was nog wat verlegen maar ging toch aan de hand van mamma mee.
Ze verrasten Jo en Pauline onder andere met een prachtig versierd schild voor op de koningsden.

Vervolgens werd het besluit van de Algemene Vergadering van 19 maart 2015 bekrachtigd waarbij 2e luitenant bd dhr. Wiel Vanhommerig tot Lid van Verdienste werd benoemd. Met een oorkonde en een boeket bloemen voor zijn echtgenote werd Wiel nogmaals bedankt voor zijn actieve inzet gedurende 46 jaar.

Aansluitend schonken de Vriendinnen van St. Hubertus, een grote groep dames die onze schutterij een zeer warm hart toedraagt, de vereniging een prachtig nieuwe timp tom.

De receptie die volgde werd voortgezet met een heel leuk en gezellig feest. Alle aanwezigen hebben genoten van een zeer geslaagde avond.

Kidsclub knutselt voor koningspaar30-04-2015 22:00

De Kids hebben letterlijk de mouwen opgestroopt en de truien uitgetrokken om vol overgave te verven, knutselen en tekenen voor Jo en Pauline.

Een prachtig schild voor op de koningsden werd in vrolijke kleuren geverfd. En er werden fraaie rose/paarse bloemen gemaakt. De allerkleinsten waren druk in de weer met kleurplaten. Spannend vonden ze het .... wat zou het koningspaar er van vinden....

Presentatie ouderenvereniging22-04-2015 22:00

Op donderdag 23 april heeft een grote delegatie van onze vereniging een presentatie verzorgd bij de Ouderenvereniging Ubachsberg. Daarbij waren ook andere geïnteresseerden welkom.
Zowel ons koningspaar als ook leden van ieder onderdeel van de schutterij waren in vol ornaat aanwezig.

Ondersteund door een PowerPoint presentatie vertelden onze leden enthousiast over de geschiedenis van het schutterswezen, de geschiedenis, hoogtepunten en de huidige samenstelling van St. Hubertus. Ook de diverse activiteiten en festiviteiten, wedstrijden en beoordelingen tijdens schuttersfeesten en het schieten kwamen aan de orde.

Tijdens de pauze gaf ons exercitiepeloton een demonstratie oude exercitie. De reacties van de aanwezigen waren heel erg positief, men vond de presentatie geweldig en boeiend van de eerste tot de laatste minuut.
Veel mensen gaven aan dat ze hierdoor een veel beter beeld hebben gekregen wat een schutterij eigenlijk inhoudt.
Koningin Pauline noemde het zelfs: Een snelcursus Schutterij.

Al met al was het voor onze leden en de toehoorders een hele leuke avond.


Kidsclub bij drumband09-04-2015 22:00

Op vrijdag 10 april heeft de kidsclub een bezoekje gebracht aan de repetitie van onze drumband.Geboorte Lennon Crombach26-03-2015 23:00MATH EN ROWENA VAN HARTE GEFELICITEERD MET DE GEBOORTE VAN LENNON


HEEL VEEL GELUK SAMEN


Werkzaamheden sjutteweike20-03-2015 23:00Optochtnummers 201527-02-2015 23:00

DatumSchuttersfeestOptochtnummer
17 meibondsfeest Vaalsoptochtnummer 2
28 junibondsfeest Voerendaaloptochtnummer 14
5 juliOLS Maasnieloptochtnummer 122
19 juliZLF Montfort optochtnummer 48
30 augustusbondsfeest Mechelenoptochtnummer 9


Prins Nick 1e en prinses Nadine 11-01-2015 23:00

Ons bestuurslid Nick Souren en zijn vriendin Nadine zijn uitgeroepen tot Prins Nick I en Prinses Nadine van V.V. De Durchströpere.

NICK en NADINE VAN HARTE PROFICIAT en vier wünsche uch ing GEWELDIGE CARNAVAL!
Drie maol ALAAF ALAAF ALAAF!!