niet ingelogd

2019

Hub Maas wordt Schutbroeder 27-12-2019 23:00

Commandant Hub Maas wordt opgenomen in Orde van de Rode Leeuw


Het is een groot genoegen te berichten dat het Kapittel van de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus, in vergadering bijeen op woensdag 27 november 2019, te Weert heeft besloten onze commandant Hub Maas voor zijn vele verdiensten voor het schutterswezen in zijn algemeenheid, op te nemen als Schutbroeder, binnen de Orde.

De investituur zal plaatsvinden op zondag 26 januari 2020, om 15.00 uur, in de parochiekerk van de H. Medardus te Wessem.

Hub, namens de hele St. Hubertusfamilie van harte gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding.Overlijden Jo Ernes14-11-2019 23:00

Het is onze droeve plicht jullie mede te delen dat op 15 november, op 84 jarige leeftijd, is overleden ons erelid en generaal majoor b.d., de heer

Jo ErnesOp 13 juni 1954 trad Jo, in de voetsporen van zijn vader, toe tot onze schutterij. Hij was mede-oprichter van het muziekkorps waarbij hij 35 jaar actief bleef als hoornblazer. In 1983 werd Jo benoemd tot officier. Daarnaast was hij linker-guide van het exercitiepeloton en meer dan 50 jaar lid van het A-zestal. Hij was de achteropsjot van de zestallen die in 1971 en 1979 het OLS gewonnen. Trotse koning van St. Hubertus was hij in 1969.

Naast al deze functies was Jo van 1962 t/m 1988 voorzitter van onze schutterij. Een periode waarin 2 keer een OLS werd georganiseerd. Beide keren was Jo tevens voorzitter van de stuurgroep. Gedurende de periode van 26 jaar dat hij voorzitter was van St. Hubertus groeide de vereniging op alle onderdelen.

Voor zijn vele verdiensten voor St. Hubertus werd Jo in 1987 opgenomen in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. In 1993 werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Het erelidmaatschap van St. Hubertus Ubachsberg werd hem in 2011 toegekend. Daarnaast was hij drager van de gouden medailles van de OLS federatie en de RK Zuid Limburgse Schuttersbond.

Wij verliezen aan Jo een zeer gewaardeerd erelid en nestor van onze vereniging. Onze dank is groot voor al hetgeen hij gedurende 65 jaar lidmaatschap voor St. Hubertus heeft betekend.

Wij wensen Fons, Claar en Paul, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De uitvaart met schutterseer is zaterdag 23 november om 11.00 uur in de H. Bernarduskerk te Ubachsberg. Aansluitend nemen we afscheid van Jo op het kerkhof.

Moge hij rusten in vrede.


Jo Ortmans - Koninklijk onderscheiden09-11-2019 23:00

Voorzitter Jo Ortmans lid in de Orde van Oranje-NassauOnze voorzitter Jo Ortmans is tijdens de viering van zijn 40 jarig lidmaatschapsjubileum en 25 jarig bestuursjubileum benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Wil Houben vanwege zijn vele verdiensten voor St. Hubertus en de gemeenschap van Ubachsberg. Jo is een verbinder en maakt heel gemakkelijk contact met jong en oud. Hij initieert altijd samenwerking binnen- en tussen verenigingen. Hij levert hiermee een zeer belangrijke bijdrage aan het verenigingsleven en daardoor ook aan de leefbaarheid van de Ubachsbergse gemeenschap.

Jo, van harte gefeliciteerd met deze dik verdiende onderscheiding, namens de hele St. Hubertus-familie.

Foto: Lieske Leunissen

Foto: Lieske Leunissen
Feestdag St. Hubertus09-11-2019 11:00

Zaterdag 9 november as. is een bijzondere dag voor St. Hubertus. Om 16.30 uur start de interne huldiging van 13 leden voor hun langdurig lidmaatschap. Zo ontvangen Luuk Bessems (5 jr) en Dirk Aelmans, Brenda Leunissen-Pasmans en Lieke Sprokel (allen 12,5 jaar ) de bronzen OLS medaille.

De jubilarissen Jan Crombach, Eric Lardinois, Jo Ortmans ontvangen vanwege hun 40 jarig lidmaatschap de gouden OLS-medaille. Ilse Dautzenberg-van Berkel, Hans Dautzenberg, Claar van Erp-Ernes, Joyce Senden-Kroon, Hubert Senden en John Sijben, allen 25 jaar lid ontvangen de zilveren OLS-medaille.

Om 19.00 uur is de hele schutterij, ter ere van het patroonsfeest, aanwezig in de H. Bernarduskerk voor de Hubertusmis, welke o.a. door het trompetterkorps muzikaal wordt opgeluisterd. Aansluitend is er de dodenherdenking op het kerkhof waar de Last Post gespeeld wordt.

Vervolgens is er van 20.30 uur tot 21.30 uur in het schutterslokaal Maas-Caselli een receptie voor de 9 jubilarissen met een 40 en 25 jarig lidmaatschap. Hierbij is uiteraard iedereen van harte welkom. Aansluitend is er gezellig samenzijn.

40 jaar lidJan Crombach2e Luitenant
40 jaar lidEric LardinoisBieleman
40 jaar lidJo OrtmansMajoor25 jaar bestuurslidVoorzitter
25 jaar lidIlse Dautzenberg-van BerkelMarketentster
25 jaar lidHans DautzenbergGrenadier
25 jaar lidClaar van Erp-ErnesMarketentsterSecretaris
25 jaar lidJoyce Senden-KroonMarketentster
25 jaar lidHubert SendenBas-trompettist
25 jaar lidJohn SijbenGrenadier


05-10-2019 22:00

RABO ClubSupport


Een fantastisch resultaat voor St. Hubertus


1.194,39 euroDit is een geweldige bijdrage voor ons nieuwe vaandelRABOBANK EN ALLE STEMMERS, HEEL HARTELIJK DANK!!Koningspaar op bezoek bij buren Kinderopvang Op 't Bergske30-09-2019 22:00Bevrijdingsoptocht Voerendaal14-09-2019 22:00

Foto's met dank aan Lieske Leunissen.


MARK ZINZEN - KONING08-09-2019 12:00

[center]Koningspaar Schutterij St. Hubertus Ubachsberg 2020:

MARK ZINZEN en IRIS DAVINA


Paul Gulikers - Koning Eregilde
Ron Wouters - Burgerkoning
Bente Niks - Jeugdkoningin
Ger Souren - Koning buurtvereniging Boeregats
Marketentster Angie Haan geinstalleerd08-09-2019 10:00

Voorafgaand aan de wedstrijden om de koningstitels 2020 werd Angie Haan officieel geinstalleerd als marketentster van St. Hubertus.Persoonlijk Kampioenschap schietploeg06-09-2019 22:00

Als afsluiting van het seizoen werd door de leden van de schietploeg gestreden om het persoonlijk kampioenschap van St. Hubertus.

Bij de A-schutters ging Christian Hoenen met de hoogste eer strijken en bij de B-schutters was Wim Hoenen degene die de wisselbeker in ontvangst mocht nemen.

Christian en Wim, namens de hele schietploeg: PROFICIAT !!Prijzenoverzicht bondsfeest Wijlre10-08-2019 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Mooiste geheel2e57,4
Mooiste uniformen1e72,5
Beste VaandeldragerLeo Vonken4e87
Beste Bielemannengroep1e163,8
Beste BielemanMichel Raven1e164,1
Beste BielemanRoy Heuts2e163,4
Beste jeugdbielemanTies Leunissen1e162,8
Drumband 1e div1e1e86,7


Prijzenoverzicht ZLF Puth20-07-2019 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste Defile2e319
Beste Houding optocht5e360
Beste Marketentstergroep3e544
Beste jeugdbielemanTies Leunissen1e178
Modelste GeneraalWim Hoenen1e587
Beste HospitaalsoldaatUdo Tummers1e387
Drumband 1e div1e1e89,28
Beste tamboer-majoor 1e divWilko Vankan2e88,3
A-zestal3-4gedeeld


Prijzenoverzicht OLS Sevenum06-07-2019 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste Defile3e89
Mooiste geheel2e93,67
Beste bordjesdragerEef Volf4e91,5
Beste vaandeldragerLeo Vonken1e92,25
Beste jeugdbielemanTies Leunissen1e61
Modelste GeneraalWim Hoenen1e97
Beste HospitaalsoldaatUdo Tummers1e91,25
Drumband 1e div1e6e83


Overlijden Lou Ortmans29-06-2019 22:00

Het is onze droeve plicht u mede te delen dat zondag 30 juni op 68 jarige leeftijd, is overleden ons erelid, de heer

Lou Ortmans


Drager van de gouden OLS medaille

Lou werd op zijn 16e lid van St. Hubertus in de functie van grenadier. Gedurende zijn hele actieve schuttersloopbaan heeft hij met veel toewijding en plezier deze functie vervuld. Trouw kwam hij altijd vanuit zijn woonplaats Geleen naar Gen Berg om trots zijn plaats binnen de gelederen van St. Hubertus in te vullen.

Als er werk aan de winkel was, was Lou de stille, maar onmisbare, kracht op de achtergrond. Altijd stond hij klaar om te helpen waar nodig. Je deed nooit een tevergeefs een beroep op hem.

Hij had een groot hart voor zijn schutterij. Toen zijn gezondheid het helaas onmogelijk maakte om nog langer in uniform mee te gaan viel hem dat heel erg zwaar. Maar hij bleef St. Hubertus trouw volgen. Als zijn gezondheid het enigszins toeliet was hij, samen met zijn vrouw Christien, aanwezig bij schuttersfeesten en andere St. Hubertus activiteiten. Na een vergadering zat Lou graag met zijn schuttersvrienden na te praten in het schutterslokaal. Hij genoot van het samenzijn.

Wegens zijn trouwe lidmaatschap en jarenlange inzet werd Lou in 2013 benoemd tot erelid van St. Hubertus. Hierop was hij met recht trots. En tijdens onze jubileumreceptie op 2 juni 2018 hebben wij Lou gehuldigd met zijn 50 jarig lidmaatschap. Voor hem een prachtige en emotionele avond.

Helaas moeten we nu definitief afscheid nemen van een fijne schuttersvriend. Wij bedanken Lou voor hetgeen hij gedurende 52 jaar lidmaatschap voor onze schutterij heeft betekend. Moge hij in vrede rusten

Het afscheid met schutterseer is zaterdag 6 juli om 15.15 uur in het Yardenhuis, Imstenraderweg 10 te Heerlen.

Wij wensen Christien, Petra, Erica, Enrico en de kleinkinderen Keano en Liam heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.


Geboorte Isa Bemelen - Dochter van Esmée & Kay Bemelen - van Erp06-06-2019 22:00

Namens de hele Ubachsbergse schuttersfamilie wensen wij jullie van harte gefeliciteerd met de geboorte van Isa!Bondsfeest St. Geertruid01-06-2019 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste DefileEre 69,5
Beste vaandeldragerLeo Vonken1e109,8
Beste commandantHub Maas3e145,2
Modelste generaalWim Hoenen1e127,7
Mooiste bielemanMichel Raven1e162,1
Mooiste jeugd bielemanTies Leunissen1e162,4
Mooiste Marketentstergroep2e162,2
Mooiste MarketentsterClaar van Erp3e162,2
Mooiste MarketentsterNathalie Vilters5e162,2
Drumband 1e divisie1e84,4
Beste tamboer-majoorRoger/Nick3e100,8
A-zestal3e
B1-zestal4e
C-drietal1e


Zomerfestival28-05-2019 22:00Denplanten17-05-2019 22:00Bondsfeest Epen11-05-2019 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste presentatie3e 46,8
Beste houding optocht3e 52,9
Beste Defile1e 65,1
HAP A-klasse1e164,8
Mooiste uniformen2e69,9
Mooiste geheel1e53,7
Beste bordjesdragerEef Volf2e53
Mooiste KoningJan Caselli3e1225
Modelste GeneraalWim Hoenen1e1245
Mooiste Marketentstergroep2e1638,66
Mooiste MarketentsterBelinda Volf4e1646
Mooiste MarketentsterDaphne Raven5e1636
Drumband 1e divisie1e87,12
A-zestal1e -2e gedeeld
B2-zestal2e
B1-zestal3e
C-drietal2e

Overlijden Math Hoenen21-04-2019 22:00

Het is onze droeve plicht u mede te delen dat op 2e Paasdag 22 april, op 91 jarige leeftijd, is overleden ons erelid en generaal b.d., de heer

Math HoenenOp 5 mei 1945 werd Math lid van St. Hubertus. De schutterij mocht na de oorlog haar activiteiten weer oppakken en de toen 17 jarige Math trad in de voetsporen van zijn vader. Math begon zijn loopbaan bij de schutterij als tamboer en werd daarna tamboer-majoor. Vervolgens was hij gedurende enkele jaren grenadier en in 1965 werd hij de generaal van St. Hubertus. Gedurende maar liefst 47 jaar gaf hij gedreven en trots inhoud aan deze functie.

Math vervulde van 1952 t/m 1963, o.a. als secretaris, een bestuursfunctie. Een periode waarin, mede door zijn inzet, de schutterij van Gen Berg op alle onderdelen groeide. En als lid van de stuurgroepen ZLF 1960 en het OLS 1972 en 1980 was hij opnieuw een onmisbare kracht. Daarnaast was hij jarenlang lid van het exercitiepeloton.

Voor zijn vele verdiensten voor St. Hubertus werd Math in 1992 opgenomen in de Edele Eed=Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. En in 1993 werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Het erelidmaatschap van St. Hubertus Ubachsberg werd hem in 2011 toegekend. Daarnaast was hij drager van de gouden OLS medaille.

De nestor van St. Hubertus is ons ontvallen. Wij bedanken Math voor hetgeen hij gedurende 74 jaar lidmaatschap voor onze schutterij heeft betekend.

Wij wensen Marie-José, Wim en Toos, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De uitvaart met schutterseer is zaterdag 27 april om 11.30 uur in de H. Bernarduskerk te Ubachsberg. Aansluitend nemen we afscheid van Math op het kerkhof. Moge hij rusten in vrede


Laatste repetitie muziekkorps in ons Schutterslokaal28-03-2019 23:00

Op vrijdag 29 maart heeft ons muziekkorps voor het laatst gerepeteerd in ons Schutterslokaal.
Vanaf april wordt er op woensdagavond gerepeteerd in MFC 'De Auw Sjoeel'Optochtnummer OLS24-03-2019 23:00

De optochtvolgorde van het OLS 2019 te Sevenum is bekend. St. Hubertus Ubachsberg heeft optochnummer 103.

Klik hier voor de volledige lijst.