niet ingelogd

2021

Jubilarissen26-11-2021 23:00

Gezien de nu geldende beperkende maatregelen zijn wij genoodzaakt de huldiging en receptie van onze jubilarissen te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

Zaterdag 27 november is weer een bijzondere dag voor St. Hubertus. De middag in MFC De Auw Sjoeel begint met de installatie van twee nieuwe
marketentsters, Monique Vanhommerig en Angela Ernes. Aansluitend vindt de interne huldiging plaats van 13 leden voor hun langdurig lidmaatschap.
Zo ontvangt Iris Davina (5 jaar) een OLS waarderingsspeld en Ruud Conjaerts (12,5 jaar) de bronzen OLS medaille.

De jubilarissen Esmee Bemelen-van Erp, Roy Heuts, Cas Ortmans, Udo Tummers, Marco Van Kan en Nathalie Vilters-Ernes,
allen 25 jaar lid ontvangen de zilveren OLS-medaille.
Frans Habets
en John van Wissen, beiden 40 jaar lid ontvangen de gouden OLS-medaille.
Jan Driessen
en Ger Eussen, beiden 50 jaar lid ontvangen de OLS-medaille goud met kroon.
Hein Lardinois
ontvangt voor zijn 65 jaar lidmaatschap de zilveren RKZLSB onderscheiding.

Vervolgens is er van 20.00 uur tot 21.00 uur in het MFC De Auw Sjoeel een receptie voor de onderstaande 11 jubilarissen.
Hierbij is uiteraard iedereen van harte welkom. Aansluitend is er gezellig samenzijn.


65 jaar lidHein LardinoisKolonel
50 jaar lidJan Driessen2e Luitenant
50 jaar lidGer EussenLuitenant-kolonel
40 jaar lidFrans HabetsSousafonist
40 jaar lidJohn van Wissen2e Luitenant
25 jaar lidEsmee Bemelen - van ErpTrompettiste
25 jaar lidRoy HeutsBieleman
25 jaar lidCas OrtmansHoornist
25 jaar lidUdo TummersGrenadier
25 jaar lidMarco Van KanTrompettist
25 jaar lidNathalie Vilters - ErnesMarketentsterNIEUW VAANDEL10-10-2021 22:00

Na anderhalf jaar coronalockdown waren de leden van schutterij St. Hubertus Ubachsberg, zaterdag 9 oktober jl. in opperbeste stemming weer bijeen in het MFC De Auw Sjoeel. En daar was alle reden toe, want na de opening door het muziekkorps ontving de officierengroep nieuwe sjerpen uit handen van de Vriendinnen van St. Hubertus. Daarna overhandigde Frank Guldemond, secretaris van het Eregilde van de schutterij, nieuwe vaatjes aan de marketentstergroep.

Het hoogtepunt van de dag was de onthulling van het nieuwe verenigingsvaandel. Een schenking van beschermheer Jo Aelmans en zijn gezin. Op het kleurrijke vaandel is de patroonheilige St. Hubertus afgebeeld. De achtergrond is een vergezicht op de Vrouweheide. De molen die zo kenmerkend is voor de omgeving van Gen Berg. Later op de avond ging de schutterij in vol ornaat naar de Bernarduskerk, waar de nieuwe aanwinst tijdens de H. Mis door kapelaan Selestin werd ingezegend.

Na de verplichte corona rustperiode pakken de leden van St. Hubertus enthousiast hun activiteiten weer op. Zo is er zaterdag 6 november de viering van het patroonsfeest. Deze start met het bijwonen en opluisteren van de H. Mis, gevolgd door de dodenherdenking op het kerkhof. Op zaterdag 27 november is er in het MFC De Auw Sjoeel de huldiging en receptie van 11 jubilarissen.

Natuurlijk zijn ook de repetities van en opleidingen voor het muziekkorps weer hervat. Deze zijn op de woensdagavond in het MFC. Heb je interesse en wil je meer weten over de muziekopleiding of de andere onderdelen van de schutterij neem dan contact op met het secretariaat via
www.st-hubertus-ubachsberg.nl.

Nieuwe leden zijn altijd welkom!

RABO ClubSupport 202102-10-2021 22:00

RABO ClubSupport 2021


St. Hubertus doet dit jaar ook weer mee!


Vanaf 4 t/m 25 oktober kun je als lid van Rabobank Zuid-Limburg Oost 3 stemmen uitbrengen. Draag jij St. Hubertus ook een warm hart toe...Ons bestedingsdoel is de jeugdopleiding van St. Hubertus. De leerlingen volgen met veel enthousiasme en plezier de muziekopleiding. Voor deze groeiende groep jeugdleden in opleiding zijn specifieke (oefen)instrumenten nodig.MEDE NAMENS ONZE JEUGD, ALVAST HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW STEM!!Schenk St. Hubertus Ubachsberg uw Plus-sponsorpunten!01-10-2021 22:00

Ook dit jaar kunt u uw sponsorpunten weer doneren aan onze vereniging!Zomerfestival Voerendaal25-09-2021 22:00

Geboorte Evi Conjaerts - dochter van Angie en Joep, zusje van Finn19-08-2021 22:00

Namens de hele Ubachsbergse schuttersfamilie wensen wij jullie van harte gefeliciteerd met de geboorte van Evi!Overlijden Jeu Lardinois26-07-2021 22:00

Het is onze droeve plicht jullie mede te delen dat op 27 juli, op 88 jarige leeftijd, is overleden ons erelid en luitenant-generaal b.d., de heer

Jeu LardinoisOp 9 februari 1947 trad Jeu, in de voetsporen van zijn vader en opa, toe tot onze schutterij. Hij was de 1e jaren, zoals dat destijds gebruikelijk was, de enige tamboer. Toen na enkele jaren een klaroenkorps werd gevormd bleef Jeu tamboer en vele jaren later werd hij bekkenist. Maar liefst 50 jaar was hij muzikaal binnen onze vereniging actief. In 1965 en 1978 was Jeu koning en in 1981 werd hij benoemd tot officier. Wegens gezondheidsredenen kon hij vanaf 2014 niet meer actief deelnemen aan schuttersfeesten. Dit deed hem veel verdriet.

Jeu vervulde gedurende zijn lange lidmaatschap vele taken binnen de vereniging. Van 1954 t/m 1957 en van 1962 t/m 1997 was hij vicevoorzitter en in de jaren 1958 t/m 1961 voorzitter. Gedurende ruim 60 jaar zorgde hij er als fouragemeester voor dat de uniformen en toebehoren van alle leden er tip top uitzagen. Hij was lid van de stuurgroep OLS 1972 en in vroegere jaren ook lid van het exercitiepeloton.

Voor zijn vele verdiensten voor St. Hubertus werd Jeu in 1993 opgenomen in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. In 1998 werd hij benoemd tot erelid van zijn St. Hubertus. Daarnaast was hij drager van de gouden OLS medaille en ontvanger van het gouden OLS-D schild.

Wij verliezen aan Jeu een zeer gewaardeerd erelid en een van de grote steunpilaren van onze vereniging. Onze dank is groot voor al hetgeen hij gedurende 74 jaar lidmaatschap voor St. Hubertus heeft betekend.

Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.Geboorte Sophie Bemelen - dochter van Esmee en Kay, zusje van Isa20-05-2021 22:00

Namens de hele Ubachsbergse schuttersfamilie wensen wij jullie van harte gefeliciteerd met de geboorte van Sophie!Groenonderhoud op het Sjotteweike14-05-2021 22:00
Paasattentie voor alle leden03-04-2021 22:00