niet ingelogd

2021

Geboorte Evi Conjaerts - dochter van Angie en Joep, zusje van Finn20-08-2021

Namens de hele Ubachsbergse schuttersfamilie wensen wij jullie van harte gefeliciteerd met de geboorte van Evi!Schenk St. Hubertus Ubachsberg uw Plus-sponsorpunten!19-08-2021

Ook dit jaar kunt u uw sponsorpunten weer doneren aan onze vereniging!Overlijden Jeu Lardinois27-07-2021

Het is onze droeve plicht jullie mede te delen dat op 27 juli, op 88 jarige leeftijd, is overleden ons erelid en luitenant-generaal b.d., de heer

Jeu LardinoisOp 9 februari 1947 trad Jeu, in de voetsporen van zijn vader en opa, toe tot onze schutterij. Hij was de 1e jaren, zoals dat destijds gebruikelijk was, de enige tamboer. Toen na enkele jaren een klaroenkorps werd gevormd bleef Jeu tamboer en vele jaren later werd hij bekkenist. Maar liefst 50 jaar was hij muzikaal binnen onze vereniging actief. In 1965 en 1978 was Jeu koning en in 1981 werd hij benoemd tot officier. Wegens gezondheidsredenen kon hij vanaf 2014 niet meer actief deelnemen aan schuttersfeesten. Dit deed hem veel verdriet.

Jeu vervulde gedurende zijn lange lidmaatschap vele taken binnen de vereniging. Van 1954 t/m 1957 en van 1962 t/m 1997 was hij vicevoorzitter en in de jaren 1958 t/m 1961 voorzitter. Gedurende ruim 60 jaar zorgde hij er als fouragemeester voor dat de uniformen en toebehoren van alle leden er tip top uitzagen. Hij was lid van de stuurgroep OLS 1972 en in vroegere jaren ook lid van het exercitiepeloton.

Voor zijn vele verdiensten voor St. Hubertus werd Jeu in 1993 opgenomen in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. In 1998 werd hij benoemd tot erelid van zijn St. Hubertus. Daarnaast was hij drager van de gouden OLS medaille en ontvanger van het gouden OLS-D schild.

Wij verliezen aan Jeu een zeer gewaardeerd erelid en een van de grote steunpilaren van onze vereniging. Onze dank is groot voor al hetgeen hij gedurende 74 jaar lidmaatschap voor St. Hubertus heeft betekend.

Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.Geboorte Sophie Bemelen - dochter van Esmee en Kay, zusje van Isa21-05-2021

Namens de hele Ubachsbergse schuttersfamilie wensen wij jullie van harte gefeliciteerd met de geboorte van Sophie!Groenonderhoud op het Sjotteweike15-05-2021
Paasattentie voor alle leden04-04-2021