niet ingelogd

2014

Winterwerk sjutteweike14-12-2014 23:00

Er zijn leden die geen "winterstop" houden. Het resultaat mag er zijn.....Dhr. Wil Houben nieuwe burgemeester 30-11-2014 23:00

De nieuwe burgemeester van de Gemeente Voerendaal de heer Wil Houben werd op 1 december door gouverneur Theo Bovens geinstalleerd tijdens de bijzondere raadsvergadering. Tijdens de receptie in de Borenburg, die aansluitend plaats vond, was de belangstelling groot om kennis te maken met de nieuwe burgemeester.

Uiteraard was ook een afvaardiging van onze vereniging aanwezig om burgemeester Houben en zijn echtgenote te feliciteren.

Burgemeester Houben is onlangs benaderd door het bestuur van ons Eregilde met het verzoek de voorzittersfunctie van het Eregilde in te vullen.
De burgemeester heeft (om zijn eigen woorden te gebruiken) volgaarne "ja" gezegd.
De vacature was ontstaan door het vertrek van burgemeester Sprokkel. Het Eregilde is blij dat de inmiddels ontstane traditie dat de burgemeester van Voerendaal voorzitter is van het bestuur van het Eregilde door burgemeester Houben voortgezet gaat worden. Burgemeester Houben zegde toe graag mee te gaan werken aan het in stand houden van prachtige tradities waaronder zijns inziens ook uiteraard Schutterij St. Hubertus behoort
100 jaar oude exercitie08-11-2014 23:00

Op 9 november 2014 was het op deze dag af precies 100 jaar geleden dat de exercitievorm die wij als Oude Exercitie aanmerken werd ingevoerd bij het Nederlandse leger. Deze exercitievorm wordt door veel schutterijen gevoerd. Daarom werd ter ere van dit jubileum een speciale dag voor schutters georganiseerd.

In sporthal de Baneberg in Schaesberg waren er niet alleen demonstraties en wedstrijden in oude exercitie. Ook waren er demonstraties nieuwe exercitie, vendelen en een optreden van de drumband van St. Salvius Limbricht.
Aan de oude exercitie namen de pelotons van Vaesrade, Eys, Oirsbeek, Ubachsberg, Voerendaal, Mheer, Spaubeek, Epen en Stramproy deel. Bij de nieuwe exercitie was er een groot gelegenheidspeloton gevormd door door Buchten, Limbricht en Wessem.

De mannen van St. Hubertus lieten zich ook in deze “winterpauze” van hun beste kant zien. De dag na het vieren van het patroonsfeest was de concentratie 100% en de prestaties TOP. Het peloton behaalde de 3e prijs. John en Marco Van Kan ontvingen beiden de 1e prijs als rechter- respectievelijk linker guide. De prestaties van commandant Hub Maas werden beloond met de 2e prijs. Naast deze prijzen waarvan de winnaars een zilveren schild kregen overhandigd, ontvingen alle deelnemers een herinneringsmedaille aan deze bijzondere dag.

Een prachtig resultaat! Felicitaties voor de commandant en het hele peloton.
Sint Hubertusviering07-11-2014 23:00

De viering van het patroonsfeest van St. Hubertus begon zoals gebruikelijk met het ophalen van het koningspaar. Nadat Jo en Pauline Aelmans hun plaats tussen de officieren hadden ingenomen, werd het gerenoveerde Bernardusplein overgestoken, richting kerk.

De H. Mis, geleid door pastoor H. Brouwers uit Voerendaal, was plechtig en het ritueel van het zegenen van het Hubertusbrood was aan het eind van de dienst . Op het kerkhof werden enkele gebeden uitgesproken en de Last Post gespeeld ter nagedachtenis aan de overleden leden en ereleden.

De feestavond werd met een korte toespraak geopend door voorzitter Jo Ortmans. Het “feestteam” bestaande uit Roger, Rilana, Nick, Joep, Esmée, Mandy en Roos had gezorgd voor een avondvullend programma, met een stevige”bite” voor tussendoor. Met bingo, karaoke en just dance werd de hele zaal goed bezig gehouden. Enkele incognito artiesten verzorgden een aanvullend optreden. De terechte winnaar van de avond was het team “de Ingelkes”. In hun optredens zat de meeste sjwung. Al met al een hele gezellige avond die, voor sommigen, tot in de late uurtjes duurde.
Drumband uitje01-11-2014 23:00

De dames en heren van de drumband hebben samen met hun partners en kids genoten van het jaarlijkse drumband uitje.

Eerst was er een heerlijke verrassing in de vorm van vlaai en taart. Daarna werd er koers gezet richting de bowlingbanen van d'r Pool. De nodige strikes, spares en ook wel gutterball's werden gegooid. Een paar gezellige uurtjes om gezellig bij te kletsen mede onder het genot van wat hapjes en drankjes. Vervolgens ging het hele gezelschap weer naar het schutterslokaal waar een heerlijk Chinees buffet werd opgediend. Nadat de laatste rijst- en kroepoek korrels verorberd waren, werd er nog gezellig nagebabbeld.

Schuttersdag R.K.Z.L.S.B.17-10-2014 22:00

In ons schutterslokaal werd op 18 oktober alweer de 4e schuttersdag van de Rooms Katholieke Zuid Limburgse Schuttersbond gehouden.

Voorzitter Pieter Scholtes opende deze middag met een korte terugblik op het afgelopen seizoen. Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat de Limburgse schutterstraditie in stand wordt gehouden. We dragen allen ons steentje daaraan bij.

De bestuurleden van de RKZLSB zetten daarna ieder een onderdeel in de schijnwerpers.

Bij het schieten waren jaarbekers in de A- en B-klasse voor de zestallen van St. Maternus Wijlre. Zij behaalden in de A-klasse net 1 punt meer dan ons A-zestal. In de B-klasse scoorde ons zestal evenveel punten, doch behaalde een lagere rangorde op de schuttersfeesten.

Daarna werden alle winnaars van de Erekruisen 2014 gefeliciteerd en kregen ook onze leden Roger Ernes, Frans Habets en Claar van Erp het zilveren kleinood uitgereikt. Daarbij ontving Frans, als BONDSKAMPIOEN in de A-klasse, een extra kruisje en een speech, waarin werd benoemd dat hij na de grote successen in het verleden, nu weer heeft laten zien nog steeds op topniveau te kunnen schieten.

Het exercitiepeloton van St. Sebastianus Mheer mocht weer de jaarbeker Exercitie in ontvangst nemen. Hun commandant deed een welgemeende oproep om de traditie van de Oude Exercitie in stand te houden.

De prestaties van ons trompetterkorps waren in 2014 ook weer TOP. Ze spelen, binnen de RKZLSB, als enige in de 1e divisie. En daarbij behaalden ze ook nog het hoogste aantal punten ongeacht de divisie.

Daarna werden alle solisten in het zonnetje gezet met een applaus en een medaille. Deze jongeren oefenen wekelijks , misschien wel dagelijks. Hebben spanning als ze voor de jury staan. En doen allemaal geweldig hun best. Ze zijn de toekomst van de Limburgse schutterijen. Dus deze waardering hebben allen en met name onze solist Ruud Conjaerts, meer dan DIK verdiend.

Ook voor de koninginnen en keizerinnen was er een aandenken. Ze hebben zich iedere keer weer veel moeite gedaan om stralend hun schutterij te vertegenwoordigen. Onze koningin 2014, Angela Ernes, was ook deze middag in vol ornaat in ons midden.

Tot slot werden de zilveren jaarschilden uitgereikt. Jo Ortmans nam trots het grootste schild in ontvangst. Alle groepsprijzen die wij als vereniging op de bondsfeesten 2014 behaalden staan hierop vermeld. Een mooie herinnering aan een succesvol seizoen voor de hele vereniging!Geboorte Sep Leunissen13-10-2014 22:00

Bij de familie Leunissen-Pasmans is het FEEST.
Op 7 oktober is hun zoon en broertje

SEP


geboren. Brenda en Dennie zijn de gelukkige en trotse ouders. Ties en Jur hopen dat hun broertje snel gaat groeien zodat ze samen kunnen gaan stoeien!

VAN HARTE GEFELICITEERD EN HEEL VEEL GELUK SAMENBundesschützenfest Kerkrade20-09-2014 22:00

Kruisboogschutterij St. Hubertus Haanrade had de eer om als 1e niet Duitse vereniging het Bundesschützenfest te organiseren. De Duitse schutterijen kwamen uit diverse regio’s. Onder andere uit Essen, Köln, Trier en Münster. Sommigen noemen dit feest het OLS van Nord Rhein Westfalen.

Toch zijn er grote verschillen. Het aantal deelnemende verenigingen aan het Bundesschützenfest is het dubbele van het OLS. De samenstelling van de schutterijen, de (meestal groene) uniformen, het grote aantal koninginnen/hofdames zijn enkele verschillen die meteen in het oog springen.

Tijdens de OLS optocht wordt door de juryleden streng gelet op de houding van de schutters, de samenstelling van de vereniging, de uniformen, de onderlinge afstand etc. Bij het Bundesfest gaat het er veel gemoedelijker aan toe. De Duitse schutterijen lopen meestal niet in marstempo en de uniformering is wat informeler. Ze knikken en zwaaien naar - en maken zelfs foto’s van het publiek.

Door het enorme aantal verenigingen werd het tijdschema van de optocht ruim overschreden. Er wordt wel eens gezegd “ elk nadeel heb z’n voordeel”. Wij moesten lang wachten voor we konden vertrekken, maar gelukkig was toen wel de regenbui voorbij.

Wij hebben dit voor ons “onbekende” Bundesfest van dichtbij mogen meemaken. En hebben met be- en verwondering naar de Duitse medeschutters gekeken. En dat was meermaals ook wederzijds.

Voor ons kersverse koningspaar Jo en Paulien Aelmans was het Bundesfest meteen de vuurdoop. Afgelopen week was alles in het werk gesteld om uniform en jurk voor deze dag geregeld te krijgen. En dat is prima gelukt, gelet op de complimenten van de schutters en het applaus van het publiek.

Bielemantreffen in Dieteren19-09-2014 22:00

Onze bielemannen Cas, Eric, Michel en Lars hebben ook dit jaar weer deelgenomen aan het Bielemantreffen. Deze keer georganiseerd door St. Stephanus Dieteren. Aangemoedigd door commandant Hub Maas hebben onze krachtpatsers zich vol enthousiasme en inzet gestort op de diverse onderdelen. Dit resulteerde in een mooie 5e plaats.

JO AELMANS KONING 201513-09-2014 22:00

BESCHERMHEER JO AELMANS IS KONING VAN ST. HUBERTUS

Het schieten op de koningsvogel van St. Hubertus kende een super spannende finale. De vogel hing nog maar op enkele plaatsen vast toen Cas Ortmans onder de buks ging. Cas schoot de vogel verder los, zodat deze begon te bewegen. Daarna waren Dennie Leunissen, Iska Habets en Nick Souren aan de beurt. De spanning steeg ten top. De zenuwen bij de schutters zorgden er wellicht voor dat net niet het juiste punt geschoten werd. De vogel bleef "aan een zijden draadje" hangen.

Het lot bepaalde dat beschermheer Jo Aelmans de volgende schutter was. Dit jaar was het voor de 4e maal dat Jo aan het schieten op de koningsvogel van de schutterij deelnam. En deze uitgelezen kans om koning te worden liet hij zich niet ontnemen. Hij schoot en de vogel viel onder luid gejuich naar beneden. De nieuwe koning werd meteen omringd door de leden van zijn schutterij die hem en zijn echtgenote Marjolein van harte feliciteerden.

De middag op het sjutteweike begon eerder met het schieten van de koningsvogel van het Eregilde. De leden van het Eregilde verzamelden zich rond de buks en er werden meerdere ronden geschoten. Bij het 67e schot, geschoten door Esther Lumiers tuimelde de vogel naar beneden. Esther woont in Amsterdam maar dat weerhoudt haar niet om regelmatig bij activiteiten van het Eregilde aanwezig te zijn. Ze is dan ook met recht trots op haar titel koningin van het Eregilde van St. Hubertus Ubachsberg.

Gastvereniging ZC de Stube maakte er ook een heel gezellig feest van. Maar liefst 22 leden van De Stube schoten op hun koningsvogel. Het was opvallend dat ze allemaal goed gericht schoten, de vogel viel dan ook al na het 53e schot dat gelost werd door Stef Limpens. Stef wist wat zijn vrienden en vriendinnen van hem verwachten... hij ging meteen een rondje bestellen.

Aan het eind van de middag kon er geschoten worden voor de titel burgerkoning 2015. Maar liefst 30 dames en heren gingen met elkaar de strijd aan. Een leuke wedstrijd waarbij de Voerendaalse Yvonne Wiendels met de eer ging strijken.

De talrijke aanwezigen konden ook deelnemen aan de nevenwedstrijden op zware en lichte buks, handboog en darts. Ook hier waren veel deelnemers, die vaak meerdere pogingen ondernamen om hun score zo hoog mogelijk te krijgen. Bij de dames scoorde Simone Raeven voor het 2e achtereenvolgende jaar het hoogste aantal punten. Bij de heren was de 1e plaats voor Iska Habets.

St. Hubertus kan terugkijken op een zeer zonnig en geslaagd koningsvogelschieten. Een prachtige afsluiting van het seizoen 2014.
Persoonlijk Kampioenschap12-09-2014 22:00

De leden van de schietploeg hielden ter afsluiting van het seizoen het persoonlijk kampioenschap. Een gezellige schietmiddag onder het genot van een glaasje en enkele goed belegde boterhammen. Er werden meerdere ronden op grote en kleine bölkes geschoten. De schutters welke geen misser hadden gingen door naar de ronde met de precisie schoten. Ook in deze serie werd heel goed geschoten.
Bij de A-schutters bleek er een ex aequo. John Van Kan en Claar van Erp moesten nog eens onder de buks voor een serie schoten. Het verschil was deze keer minimaal, in het voordeel van Claar.

Bij de B-schutters was Roger Ernes de winnaar en werd Michel Raven 2e.

Voorzitter Jo Ortmans bedankte de gehele schietploeg voor hun inzet in het afgelopen seizoen en reikte de wisselbekers uit aan Roger en Claar.Bondsfeest Margraten30-08-2014 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste Defilé1e108,6
Beste Houding Optocht3e96,2
Mooiste Geheel2e nl.49,6
Mooiste Uniformen1e65,3
Beste BordjesdragerRoos Oerlemans2e nl.33,1
Beste Commandant optochtHub Maas3e nl.88,2
Mooiste KoningRoger Ernes3e114,5
Mooiste KoninginAngela Ernes3e98,9
Beste VaandrigGiel Ortmans2e106,3
Beste Marketentstergroep2e162,67
Beste Bielemangroep1e160,25
Beste BielemanMichel Raven1e160,6
Beste BielemanKenny Laeven2e159,9
Drumband 1e divisie1e1e83,55
Beste TamboermajoorWilko Vankan2e127,6
Beste klaroenblazer 4e divRuud Conjaerts1e1e80,1
A-zestal1e1 - 3
B1-zestal3e3 Erekruisen en Bondskampioenschap naar Ubachsberg29-08-2014 22:00

De zaterdag voor het laatste bondsfeest stond weer in het teken van het Erekruisschieten van de R.K.Z.L.S.B. Maar liefst 17 van onze schutters begonnen aan deze individuele wedstrijd, waarbij op 0.8 cm "grote" bölkes werd geschoten. Een enkeling moest helaas al in de 1e ronde de strijd staken. De meesten van onze schutters hielden kranig stand en waren lang in de wedstijd. In totaal werden deze middag 544 schoten door onze schietploeg gedaan.

Om bij de B-schutters voor een Erekruis in aanmerking te komen moet een schutter 50 schoten doen zonder misser. Bij de A-schutters is de limiet 100 schoten.

Onze koning Roger Ernes schoot de vereiste 50 schoten feilloos. Bij de A-schutters duurde de wedstrijd uiteraard wat langer. Na enkele uren schieten waren het Frans Habets en Claar van Erp die op een zelfverzekerde wijze de reeks van 100 schoten voltooiden en daarmee een Erekruis behaalden.

In totaal werden er in de B-klasse 3 Erekruisen geschoten en in de A-klasse 8 Erekruisen.

Deze schutters gingen in hun categorie met elkaar de strijd aan om het R.K.Z.L.S.B. Bondskampioenschap in de B- resp. A-klasse. Nadat de schoten op kaarten waren gelost was het overduidelijk dat Frans Habets het Bondskampioenschap in de A-klasse had gewonnen.

Een geweldige prestatie van Frans, Claar en Roger. GEFELICITEERD!!!WINNAAR ZLF 201419-07-2014 22:00

****** ST. HUBERTUS UBACHSBERG WINNAAR ZLF 2014 ******onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste DefiléEre191
Beste Houding Optocht4e nl180
Mooiste Geheel1e nl190
Hoogste punten houding opt+defile+schieten1e298,4
Mooiste koningspaarRoger en Angela Ernes3e nl182
Mooiste koninginAngela Ernes2e nl185
Beste klaroenblazer 4e divRuud Conjaerts1e1e86
Modelste generaalWim Hoenen1e187
Beste marketentstergroep3e nl.190
Beste rechter guideJohn Van Kan2e nl185
Beste linker guideMarco Van Kan1e185
Drumband 1e divisie1e3e
Zomeravondconcert fanfare St. Cecilia Ubachsberg10-07-2014 22:00

Op uitnodiging van fanfare St. Cecilia nam onze drumband deel aan het zomeravondconcert dat gehouden werd op het Bernardusplein. Onder redelijke weersomstandigheden genoten de vele toeschouwers van het jeugdorkest van de fanfare, de fanfare en onze drumband. De drumband liet zich van z'n beste kant zien met de werken Sander, the Black Panther, Bolero Militaire en Avanti. Als afsluiting van het concert werd door de fanfare en onze drumband samen de bekende Marche de la Gendarmerie Nationale Belge gespeeld.

Aansluitend werd spontaan een serenade gebracht bij Thilla Janssen (moeder van Pedro) die haar 75e verjaardag vierde. Vanaf het balkon genoot zij met volle teugen van deze verrassing.OLS Grevenbicht 05-07-2014 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste Defilé1e375
Beste Houding Optocht1e372
Mooiste Geheel1e380
Mooiste Uniformen1e369
Drumband 1e divisie1e2e1664
Beste klaroenblazer 4e divRuud Conjaerts1e1e905
Beste tambour-majoorWilko Vankan2e524
Modelste generaalWim Hoenen2e560
Beste marketentstergroep3e nl.533
Beste oude exercitie4e1785
Beste rechter guideJohn Van Kan2e187
Beste linker guideMarco Van Kan3e185
Beste commandant oude exercitieHub Maas3e531
Beste bielemanMichel Raven2e523
Mooiste koninginAngela Ernes5e548
Mooiste koningspaarRoger en Angela Ernes6e562

Bondsfeest Eys31-05-2014 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste Defiléere102,3
Beste Houding Optocht2e106,9
HAP POD (Presentatie Optocht Defilé)1e276,7
Mooiste Geheel1e54,5
Mooiste Uniformen2e71,3
Mooiste KoningRoger Ernes2e123,4
Beste VaandrigLeo Vonken2e102,1
Beste BielemanMichel Raven1e160
Modelste GeneraalWim Hoenen1e143,7
Drumband 1e divisie1e + promotie1e85,15
Beste TamboermajoorWilko Vankan2e126
Beste klaroenblazer 4e divRuud Conjaerts1e1e82,3
A-zestal3e
B1-zestal1e
C-drietal2eVoor meer foto’s van het bondsfeest in Eys, zie de website skippy on tour.
Voor foto's van onze schutterij, klik op de volgende links:
foto's bondsfeest Eys deel1
foto's bondsfeest Eys deel2


Bondsfeest Valkenburg17-05-2014 22:00

onderdeelwieprijsplaatspunten
Beste Defilé3e105,9
Beste Houding Optocht2e107,3
Mooiste Geheel1e54,7
Mooiste Uniformen3e71,2
Beste commandant alg onderd.Hub Maas1e89,7
Mooiste KoninginAngela Ernes1e126,2
Beste VaandrigLeo Vonken1e106,7
Beste BielemanMichel Raven1e195,8
Modelste GeneraalWim Hoenen1e180,1
Drumband 1e divisie1e1e84,1
Beste klaroenblazer 4e divRuud Conjaerts1e1e81,8
B1-zestal4e
C-drietal1e


Ubachsberg winnaar Groot Voerendaal Toernooi10-05-2014 22:00

Het Groot Voerendaal Toernooi 2014 was een goede oefening voor de zestallen van St. Sebastianus Voerendaal, St. Sebastianus Klimmen en St. Hubertus Ubachsberg. De stevige wind zorgde ervoor dat de schutters zeer alert moesten zijn op het bewegen van de harken. De concentratie was hoog, wat de schietresultaten ten goede kwam. Per zestal werden 3 volle ronden geschoten en aan het eind nog een afsluitende ronde van 1 schot.

Ook de leden van het Eregilde van Voerendaal en Ubachsberg richten de buks op de bölkes.

De schutters van St. Hubertus mochten voor het 4e opeenvolgende jaar de wisseltrofee in ontvangst nemen. En ook het Eregilde van Ubachsberg was trotse winnaar van de fraaie jaarbeker.

Einduitslag A, B1 en B2 zestallen:
1e St. Hubertus Ubachsberg 5 missers
2e St. Sebastianus Voerendaal 8 missers
3e St. Sebastianus Klimmen 12 missers

Einduitslag Eregilden:
1e St. Hubertus Ubachsberg 8 missers
2e St. Sebastianus Voerendaal 19 missers
Koningsden planten bij Roger en Angela Ernes09-05-2014 22:00

Zaterdag 10 mei was het feest bij ons koningspaar Roger en Angela Ernes. De koningsden werd bij hun huis geplant. Er waren echter enkele “onvoorziene problemen”. Ten eerste lag er een heuse boomstam op de weg. Deze werd met een paar krachtige slagen, snel door de bielemannen in mootjes gehakt, waarna de vereniging voor het koningspaar kon defileren.
Na de presentatie sprak voorzitter Jo Ortmans enkele woorden tot het koningspaar en heette hij de nieuwe leden, voor wie dit het 1e officiële optreden was, nogmaals welkom binnen de Ubachsbergse schuttersfamilie.
De voorzitter gaf aan dat er zich onverhoopt een probleem had voorgedaan en dat er door omstandigheden slechts een hele kleine koningsden voorhanden was. Echter met genoeg zorg en veel water zou dit dennetje uiteindelijk moeten groeien…
Uiteraard konden we het koningspaar daar niet op laten wachten. De bielemannen en de drumband werden erop uit gestuurd om de echte koningsden te gaan halen. Die werd een straat verder bij officier John van Wissen in de oprit “gevonden”. John trakteerde zijn medeschutters, voor de "extra moeite", op een drankje waarna de stevige en versierde den naar het koningspaar werd gebracht en snel en vakkundig werd geplant.

Vervolgens inspecteerde het koningspaar de manschappen en nodigde allen uit voor een hapje en een drankje. We hebben met z'n allen genoten van een goed verzorgde en zeer gezellige avond.
Actie op het sjutteweike11-04-2014 22:00

De bermen en heggen zijn weer flink gesnoeid en het gras gemaaid. En de kogelvanger en het gebouwtje hebben een opknapbeurt gehad.Wandeling rondom Mheer05-04-2014 22:00

Een groep "wandel"leden hebben genoten van een heerlijke voorjaarswandeling in de omgeving van Mheer.
De afwisseling van bospaadjes, veldwegen en graspaden maar zeer zeker ook de uitbundige bloeiende bomen en struiken maakten deze wandeltocht zeer de moeite waard.Nieuwe koningspagina27-03-2014 23:00

Onze koningspagina is vernieuwd. Naast de namen van de koningen sinds 1843 wordt nu een afbeelding van het koningszilver en een foto van het koningspaar weergegeven.

Helaas hebben we niet van alle koningsparen een foto. Mocht u nog een ontbrekende foto hebben, laat het ons dan weten, zodat we deze pagina kunnen aanvullen.

» Naar de koningspagina »


Optochtnummers 2014 - Bondsfeesten 201516-02-2014 23:00

De optochtnummers schuttersfeesten 2014 en de datums van de bondsfeesten 2015 zijn bekend:

18 mei 2014 Bondsfeest Valkenburg optochtnummer 13
01 juni 2014 Bondsfeest Eys optochtnummer 5
06 juli 2014 OLS Grevenbicht optochtnummer 108
20 juli 2014 ZLF Vijlen optochtnummer 39
31 aug 2014 Bondsfeest Margraten optochtnummer 12

17 mei 2015 Bondsfeest Vaals
28 juni 2015 Bondsfeest Voerendaal
30 aug 2015 Bondsfeest Mechelen


QUINN MAAS GEBOREN11-02-2014 23:00

Opa en oma waren toch wel nerveus... ze hadden nog niets gehoord...

Op 6 februari is om 20.28 uur geboren...

QUINN MAAS

Onze felicitaties voor de gelukkige ouders IVO en TANJA
en voor de trotse grootouders Hub en José


Gouverneur Bovens ontmoet St. Hubertus06-02-2014 23:00

Woensdag 6 februari bracht Commissaris van de Koning Theo Bovens, een bezoek aan de gemeente Voerendaal.
Het bezoek was onderdeel van een serie ambtsbezoeken die de gouverneur aflegt bij de Limburgse gemeenten.

De gouverneur voerde allereerst gesprekken met de burgemeester en het college van Voerendaal. Vervolgens kreeg de gouverneur een rondleiding in het gemeentehuis, langs een kleine expositie van kunstenaars. Tijdens de rondleiding maakte de gouverneur ook kennis met de winnaars van de Burgemeester Strous Cultuurprijs en de Stichting Kuno.

Onze voorzitter Jo Ortmans en vice-voorzitter Wim Hoenen hebben een kort maar leuk gesprek gehad met gouverneur Bovens.

Vervolgens stond er een rondrit door de gemeente op het programma. Met het ambtsbezoek heeft de Commissaris van de Koning vanuit verschillende invalshoeken een indruk gekregen van de gemeente Voerendaal. Naast bestuurlijke en politieke onderwerpen zijn ook de geschiedenis, het verenigingsleven en de omgeving van Voerendaal aan bod gekomen.

Foto's; Huib Vintges

PRINS GIEL I18-01-2014 23:00

GIEL ORTMANS is gekoaze tot PRINS GIEL I van ut Durchströpere Riek

Vier felicitere d'r Giel en wunsche hem inge sjunne Vasteloavend

Och proficiat vuur d'r Jo, 't Miriam en 't Lesley