niet ingelogd

2023

Overlijden Sjef Odekerken04-01-2023

Op 4 januari is op 78 jarige leeftijd overleden ons erelid en generaal-majoor b.d., de heer

Sjef Odekerken

Op 12 november 1972 trad Sjef toe tot onze schutterij. De 1e acht jaar was hij grenadier en in 1981 werd hij benoemd tot officier.

Sjef schoot zich maar liefst vier maal tot koning van St. Hubertus. In 1980, 1984, 1988 en 2008 was hij samen met zijn echtgenote Adje het trotse koningspaar. Helaas lukte het hem net niet om een vijfde keer de koningsvogel naar beneden te schieten en zo keizerstitel te veroveren.

Sjef vervulde gedurende zijn 50 jarig lidmaatschap vele taken binnen de vereniging. Nooit werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Van 1983 t/m 2003 was hij bestuurslid en van 1999 t/m 2003 nam hij de functie van commandant op zich. Daarnaast is hij lid van het A-zestal en van het exercitiepeloton geweest.

Wegens gezondheidsredenen kon Sjef vanaf 2018 niet meer actief deelnemen aan schuttersfeesten. Dit deed hem veel verdriet

In 2019 werd hij vanwege zijn vele verdiensten benoemd tot erelid van zijn St. Hubertus. Sjef zou op 7 januari gehuldigd worden vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap en daarvoor de gouden OLS medaille met kroon uitgereikt krijgen. Hoe triest is het dat op deze dag zijn uitvaart was. Voorzitter Jo Ortmans heeft de onderscheiding postuum aan Sjef uitgereikt.

Sjef was een schutter in hart en nieren. Wij verliezen een zeer gewaardeerd erelid. Onze dank is groot voor al hetgeen hij gedurende 50 jaar lidmaatschap voor St. Hubertus heeft betekend.

Moge hij rusten in vrede.

Wij wensen Adje, Jessica, Joep, Floor en Daan veel sterkte in deze moeilijke tijd.
BESTE WENSEN01-01-2023

FIJNE JAARWISSELING


MOGE 2023 VOOR IEDEREEN EEN VOORSPOEDIG, GOED EN GEZOND JAAR WORDEN